Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
Номер 31 (30 червня - 7 липня) PDF Друк e-mail

*Спецвипуск*

У в а г у

вчительській дитині

Більше сотні дітей, працівників освіти і науки об­ласті прибули до табору "Мрія". На відкриття цієї сана­торної установи запрошені почесні гості: Сергій Бори­сович Тулуб, голова обласної державної адміністрації, представники Головного управління освіти і науки Чер­каської облдержадміністрації, обкому профспілки га­лузі; начальники районних відділів освіти, та міськви­конкомів батьки і друзі відпочиваючих

З вітальним словом звернувся до присутніх Сергій Борисович Тулуб. Він побажав корисного, веселого відпочинку, зміцнення здоров'я дітям, а працівникам табору нових творчих здобутків, втілення нових форм відпочинку, ентузіазму і натх­нення у роботі.Untitled.FR10-1

- Найкращий відпочинок, як правило, відбу­вається в дитячих таборах, де кожен вільно почуває себе в колі своїх однолітків, бере участь у цікавих культурно-спортивних заходах, оздоровлюється, за­гартовується, цікаво, з користю проводить час.

З цією метою щорічно в області злагоджено пра­цюють різні типи таборів: пришкільні, наметові, профільні, заміські. Всього організувано влітку цього року роботу 974 таборів відпочинку та оздо­ровлення системи освіти, в них зможуть побувати більше 55 тисяч дітей. Уже діють 902 табори. Цьо­го року на оздоровлення в системі освіти виділяється понад 15 млн. грн, — підкреслив Сергій Борисович.

На відкритті табору "Мрія" діти підняли Держав­ний Прапор, що символізує відкриття літнього відпо­чинку. Звучали речівки, девізи, пісні кожного загону.

Ляльковий театр порадував присутніх виставою. Діти в небо відпустили повітряні кульки, голубів, водили хороводи біля вогнища.

Діяльність цього табору будується таким чином, щоб дитина мала можливість відпочити після трива­лого навчального року, а через ігри, розваги, кон­курси та змагання проявити себе в різноманітних напрямках, які, в свою чергу, є продовженням на­вчального та виховного процесу.

Цікаво створені програми, складаються з багать­ох напрямків: національне, військово-патріотичне, екологічне виховання, спортивно-оздоровча робота.

Великий обсяг конкурсних, ігрових та розва­жальних заходів, скажімо економічного, еко­логічного змісту.

Робота по підбору кадрів, їх навчанню, організації культурно-масової та спортивної роботи чітко спла­нована. Вихователі — активні й творчі. Це студен­ти Корсунь-Шевченківського педучилища та вчи­телі шкіл області.

Крім того, для уже сформованого штату працівників табору в квітні був проведений дводен­ний семінар-навчання за участю лікарів-педіатрів, методистів обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, спеціалістів облас­ної бібліотеки, Центру дитячої та юнацької творчості міста Черкас.

Це забезпечило високий рівень організації роботи в таборі. Кожний захід, має великий розвиваючий і виховний характер, формує у душах дітей любов до рідного краю, знайомить з історією, культурою, по­бутом, природою, з цікавими людьми Черкащини.

Чільне місце в таборі займає спортивна робота.

Улюбленими стали заходи, що розвивають талант і творчі здібності школярів.

 

 

 

*Оздоровчий центр - досвід Черкащан*

 

Полум'я табірного вогнища

В 31 пришкільному таборі Жашківського району відпочивають 2300 дітей, 118 - в 11 таборах праці та відпочинку, у двох профільних, які працюватимуть на базі районного БДЮТ(у) - 50 дітей. На харчуван­ня дітей міською та сільськими радами виділено 204 тисячі 570 гривень. Особлива увага під час оздоров­чої кампанії, піклування приділяється 44 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, 805 дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, 54 дітям-інвалідам, 65 талановитим та творчо обда­рованим дітям. Щирість, ніжність, ласка, любов че­кають на дітей під час літнього відпочинку.

Untitled.FR10-2Романтика нового і невідомо­го... Творчий пошук і мрія. Со­нячні дні і довгі світлі вечори, по­лум'я вогнища і почуття дитячої вірності.

Коли , як і де можна поєднати такі потреби дитини, щоб сприя­ти вихованню справжньої особи­стості , юного патріота України? Переконані: під силу це у сучас­ному дитячому таборі. Адже це одна з основних форм організо­ваного відпочинку дітей та підлітків влітку, коли діти мають зміцнити здоров'я, поспілкувати­ся з друзями у неформальній об­становці. Одночасно ж тут має продовжуватися розпочата у за­гальноосвітніх закладах робота з формування інтересів, уподо­бань дітей та підлітків.

Саме на реалізацію такої благо­родної мети відділ освіти Жашківської райдержадміністрації, який очолює не просто високо­класний фахівець, а ще й дивовиж­ний ентузіаст педагогічної справи Валентина Миколаївна Савицька, за підтримки органів державної ви­конавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових комітетів, батьківської громадсь­кості провів роботу щодо своєчас­ного організованого проведення оздоровлення і відпочинку учнів за­гальноосвітніх та позашкільних на­вчальних закладів влітку 2010 року .

Змістовним був районний семінар-практикум з організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2010 року на базі пришкільних таборів Жашківської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окре­мих предметів № 1 та Лит- винівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Ак­тивну участь брав районний Бу­динок дитячої та юнацької твор­чості, зокрема ним були пред­ставлені такі майстер-класи: "Веселкова пальцеграфія" — керівник гуртка образотворчого мистецтва Крамаренко Т.В., "Казковий світ іграшки" — керівник гуртка "М'яка іграшка" Шевчук Л.В., "Квіткове орігамі" — керівник гуртка "Кольорова мо­заїка" Гарячук О.В., аплікація з ниток "Музика літа" — керівник гуртка "Рукоділля" Коваль О.М., "Ритмічно — рухові вправи у поєднанні з музичними іграми" — керівник гуртка "Ритмічна гімнастика" Коваленко А.М. та організована виставка дитячих робіт "Барви літа".

Розширенню діапазону інте­ресів дітей, фізичному та духовно­му оздоровленню сприяє різно­манітна дозвільнєва діяльність. Вміло організована робота гуртків та секцій пришкільних таборів, спрямованих на виховання в дітей почуття національної самосвідо­мості, патріотизму, популяри­зацію загальнолюдських і національних цінностей.. Велика увага приділяється різноманітним конкурсам, вікторинам, спортив­ним та туристичним змаганням, інтерактивним іграм, де діти ма­ють можливість розкрити свої та­ланти, навчитись нового і цікаво­го, показати свої здібності, на рівні з фізичним розвитком розкрити інтелектуальність, логічне мислен­ня, вміння працювати в команді, злагодженість. Змагаючись, діти пізнають нове, діляться своїми знаннями, радістю, спонукаючи один одного до нових звершень.

Untitled.FR10-3Влітку 2009 року розпочав свою роботу Жашківський по­заміський сезонний дитячий оз­доровчий заклад "Джерельце", який гостинно відкрив двері на базі Бузівського загально­освітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Жашківської район­ної ради Черкаської області. На­зва, звичайно, символічна: табірний прапор синього кольору — кольору живої джерельної во­ди, здоров'я. Тут і Сонце і веле­тенська зірка, що знайшла собі місце біля планети Дитинства. Вона світить всім, хто шукає світло, і зігріває всіх, кому потрібне тепло. Сонце — це радість, тепло і здоров'я. Плане­та Дитинства уквітчана ук­раїнським вінком зі стрічками (кількість яких відповідає кількості загонів). Кожного, хто побуває тут, зігріває теплий промінець добра назавжди.

Тож з упевненістю можна ска­зати: "Усе найкраще — дітям". Для 100 відпочиваючих створено всі належні умови. Серед видів і форм діяльності особлива увага приділяється організаційно-гро­мадській роботі (це презентація загонів табору, виконання дору­чень, вибори активу, підведення підсумків табірного дня); санітарно-оздоровчій роботі (ви­конання санітарно-гігієнічних норм, дотримання розпорядку дня); пізнавальній діяльності (ек­скурсії, конкурси, спостереження за довкіллям); художньо-творчій діяльності (концерти, розучуван­ня нових пісень, розважальні програми, шоу); трудовій діяль­ності та ігровій.

Успіх у роботі в значній мірі залежить від зацікавленості ор­ганізаторів, їхньої енергії, напо­легливості, любові до дітей. Умінням пробуджувати ініціативу і самостійність, організувати ко­лективні творчі справи, бути радником і цікавою людиною відзначаються і всі вихователі табору.

Т.Д.Пісківець, О.П.Мазуренко, Н.А.Лавренюк свою діяльність вони спрямовують на створення гарного настрою, виховання гро­мадських якостей і почуттів, роз­виток бажання отримати нові знання, вміння, навички. Навча­ють дітей діяти в колективі, роз­вивати самоврядування, привча­ють до самообслуговування. Усі види виховної роботи в таборі здійснюються згідно з режимом дня та будуються на принципах

добровільної участі дітей у різних справах шляхом вільного вибору занять через різноманітні ігри.

Зрозуміти, врахувати, задо­вольнити потреби дитини — пер­ше і головне завдання вихователів оздоровчого закладу. Вони вміло організовують роботу з дітьми. Кожен новий день приносить безліч гарних вражень їх вихован­цям. Кожен мальовничий куточок району, кожна цікава рослинка, тваринка, комашка, що зустріча­лись на шляху дітей під час екс­курсій, не залишаються поза ува­гою. їх змальовують, фотографу­ють, знімають на відео. З метою ознайомлення з інфраструктурою рідного краю, здійснюються екс­курсії до Жашківського історико- краєзнавчого музею, підприємств району, а з метою ознайомлення з природою рідного краю - походи до лісу, ставу та до Уманського дендропарку "Софіївка".

Куди б не лягали шляхи ма­леньких мандрівників, але вони вертають до оздоровчого закла­ду, де їх чекає смачний обід та вечеря, приготовлені вправними кухарями, кожного дня обов'яз­ково чекає смачний десерт. За це велике спасибі треба сказати спонсорам — організаціям, які допомагають так добре харчува­ти дітей: ТОВ "Нові напої" (ди­ректор Погорілий В.Г.), ВАТ "Жашківський маслозавод" (ге­неральний директор Брунь В.І.), ТОВ "Верстад" (генеральний ди­ректор Філатов В.Г.), ВАТ "Жашківський елеватор" (дирек­тор Прево Франсуа).

Незабутніми враженнями за­лишаються сторінки табірного часопису у пам'яті відпочиваю­чих. Табір здружує, вчить змісто­вно і цікаво проводити час відпо­чинку, спостерігати і досліджува­ти, дбайливо ставитись до свого життя і здоров'я. А це обов'язко­ва умова щасливого життя, бо полум'я табірного вогнища і по­чуття табірної вірності перерос­туть у полум'я сердець і вірності обов'язку.

Жашківський р-н

 

Чарівні береги Дитинства

Для освітян Шполянського району давно стала незаперечною істина: особливої уваги потребує змістовна організація літнього відпочинку й оз­доровлення дітей, під час якої ключо­вим є формування навичок здорово­го способу життя учнівської молоді.

Сьогодні в районі ведеться актуаль­ний і стурбований діалог, в якому стрижнем є слово "здоров'я", адже воно є основою всього, що має люди­на. З одного боку — це елементарна істина, з іншого — це те, що тра­диційно порушує людина своєю по­ведінкою. Незаперечним фактом є те, що спосіб життя кожної людини фор­мується в молодому віці, тобто в стінах навчально — виховних закладів, в сім'ї, тому вчителі, батьки, одноклас­ники можуть допомогти у становленні здорової особистості. Виникає питан­ня: а чи завжди знають , скажімо, бать­ки, які росли у середовищі, ще вільно­му від наркотиків , як допомогти ди­тині рости здоровою? Чи можуть всі підлітки, які вже ростуть у країні, що займає перше місце в Європі за тем­пами поширення ВІЛ- інфекції , само­тужки прийняти зважені рішення щодо власного здоров'я ? Чи спроможні вчителі , які навчають як хворих, так і здорових дітей, самостійно, без допо­моги батьків, лікарів та інших фахівців шукати шляхи, що ведуть до здорово­го способу життя учнів ?

На щастя, для більшості зацікав­лених працівників освіти, медицини та інших установ Шполянського рай­ону ці питання не є риторичними ось чому. По — перше, у 2003 році Шпо- лянщині випала щаслива нагода стати учасниками міжнародного ук­раїнсько — канадського проекту "Молодь за здоров'я-2", який спону­кав узагальнити весь попередній досвід та віднайти й реалізувати інноваційні методики роботи з дітьми, метою яких є збереження й зміцнення здоров'я. По — друге, участь у проекті дала можливість максимально охопити учнівську ау­диторію, батьківську громаду, педа­гогічних, медичних, соціальних фахівців , працівників закладів куль­тури. По — третє, до участі в проекті були залучені навчальні заклади, що з часом ввійшли до районної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Як резуль­тат, сьогодні ці школи є носіями най­успішніших практик, доцільного, ко­рисного досвіду у поширенні знань та ідей здорового способу життя.

Освітяни Шполянщини чітко усвідо­млюють, що період оздоровлення й відпочинку під час літніх канікул — це підсумок змістовної, насиченої ре­алізації навчальних програм, методик, поширення тренінгової інтерактивної та індивідуально — консультативної роботи, психолого-педагогічного діаг­ностування, індивідуальної роботи, що тривала протягом навчального року. Проте, як показує практика, ор­ганізація роботи дитячих оздоровчих закладів потребує значно вагоміших зусиль, вищого ступеня відповідаль­ності за життя і здоров'я учнів, бо задо­воленість дітей, як один з показників успішності оздоровчої кампанії, зале­жить від характеру стосунків, рівня дозвільнєвих заходів, спортивних за­нять, розподілу трудової діяльності. Ось чому, організовуючи роботу пришкільних оздоровчих закладів, важливо переосмислити традиційні підходи до їх діяльності та спланувати роботу відповідно до реалій сьогоден­ня.

У тому, що робота таборів можлива лише за умови визначення реальної мети, в якій проектується кінцевий ре­зультат роботи й уникається хао­тичність, спонтанність педагогічної діяльності, мали можливість переко­натися учасники кущового семінару — практикуму з організації відпочинку й оздоровлення дітей, проведеного у

Шполянському районі 16 червня 2010 року з ініціативи Головного управління освіти і науки, за участю начальника управління Олени Василівни Фещен- ко, спеціаліста сектору виховної та ка­дрової роботи управління Рози Іванівни Пилипас та спеціалістів і мето­дистів з питань оздоровлення Тальнівського, Городищенського, Звенигородського, Катеринопільсько- го, Корсунь — Шевченківського рай­онних відділів освіти, Ватутінського міськвиконкому.

Організатори семінару — відділ освіти Шполянської районної дер­жавної адміністрації в особі началь­ника Юрія Олександровича Дядчен- ка, а також провідний спеціаліст відділу Ірина Іванівна Каландирець , методист з питань оздоровлення Наталія Володимирівна Досич в ході "круглого столу" акцентували увагу учасників заходу на завданнях , кількісних показниках, стані фінан­сування оздоровчої кампанії 2010 року, презентували роздатковий ма­теріал, виготовлений за кошти грантів вище згаданого проекту " Молодь за здоров'я — 2" , уп­равління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної держав­ної адміністрації, а саме: посібник відділу освіти з методичними реко­мендаціями організаторам літнього оздоровлення " Щоб літо було здо­ровим і щасливим", збірки віршів і малюнків профілактичного спряму­вання "Світ здоров'я — очима дітей", "Молодь - за здоровий спосіб жит тя", посібник "Абетка безпечної по­ведінки", книгу "Шполянщина: одвічні істини здоров'я", плакат — розмальовку на тему сімейного ви­ховання дітей, а також презен- таційний альбом "Шполянщина ту­ристична" та буклет "Шполянщина — географічний центр території Ук­раїни". Обговорюючи пріоритети оз­доровлення, учасники зазначили, що в оздоровчих таборах району, крім терміну "мета", використо­вується поняття "філософія", що дає можливість більш ємко визначити провідну ідею закладу, яка стає об'єднуючим в одне ціле стрижнем, робить перебування в оздоровчому закладі цікавим і корисним.

Вкрай важливою для успішного оз­доровлення учнів є репутація закладу, тобто відгуки дітей, враження вчи­телів, пропозиції і ставлення батьків, від яких залежить удосконалення ро­боти табору. Для пришкільного оздо­ровчого табору " Злагода" Шполянсь- кого НВК " ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 — ліцей", куди завітали учасники в день семінару, це принципово адже від думки учасників закладу залежить мотивація участі дітей в його роботі, яка найбільшим чином виявляється у задоволенні їх інтересів, спілкуванню з друзями, простіше кажучи, у ба­жанні щодня приходити в табір відпо­чинку без примусу. Звідси й мета та­бору, що відкривається на базі на­чального закладу щоліта впродовж 20 років: " Щоб літо виправдало сподівання і залишилося приємним спогадом в серцях дітей". У загонах " Іскорка", " Соняшник" , "Чемпіон", " Водограй" відпочивають 130 дітей молодшого шкільного віку, які беруть участь у цікавих, захоплюючих, весе­лих іграх "Чистюля", конкурсах " А вам

—        слабо?" , гуртках з ліплення ви­робів з тіста, бісероплетіння, орігамі, екскурсіях в Лебединський Свято — Миколаївський монастир, м. Корсунь

— Шевченківський, Лозуватський дендропарк. Діти в " Злагоді" отриму­ють вітамінізоване, збалансоване харчування, яке забезпечує місцеве РАЙСТ.

До основних критеріїв функціону­вання закладів відпочинку й оздо­ровлення у Шполянському районі на­лежить урізноманітнення, новизна їх форм організації для учнів середніх і старших класів. Структура зайня­тості учнів протягом кожного дня має бути різноманітною, адже у таких та­борах оздоровлюються діти 10-15- річного віку, для яких, як правило, найзручнішою є позиція пасивних спостерігачів. Ось чому варто забути про незайнятість, бездіяльність, які можуть породити звичку безцільно проводити час. Адже чим коротший термін перебування дитини у кон­кретному колективі, тим насиченіша має бути її життєдіяльність. Вперше в історії Шполянського НВК " ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 — ліцей", який майже 20 років очолює директор Іван Гри­горович Каракаш, влітку 2010 року запрацювала літня школа наукового товариства "Обрій" як заклад оздо­ровлення й відпочинку для 32- ох учнів 7-8 класів — майбутніх учас­ників конкурсу — захисту МАН. Метою табору є забезпечення моти­ваційного середовища щодо усвідо­млення науково-дослідницької діяльності; стимулювання учнів до інтелектуального розвитку через ро­боту різних секцій; забезпечення інтелектуального росту, розвитку творчого потенціалу; створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності учнів, усвідомлення ними свого образу "Я"; формування позитивного іміджу ліцею. Відрадно, що прагнення вчителів, бажання учнів, у яких виникла спільна ідея відкрити табір такий, який уже 3 роки діє в області — " Лідер", матеріально підтримали батьки. Вони разом з пе­дагогами дали можливість відвідати майбутнім юним науковцям місцеві промислові підприємства " Шпо- лянський молокозавод" , ДП ДАК " Хліб України" "Шполянський елева­тор", СЕС, пожежну частину, СТО, а також історичні пам'ятки Шполянщи­ни. В ході екскурсій, які, за сприяння відділу освіти, обслуговували "шкільні автобуси", учні не лише ог­лядали виробничі потужності, знайо­милися з професіями, а й здійснюва­ли наукові спостереження, викону­вали дослідження, цим самим підви­щуючи інтерес до пошуку інформації та використання її в пізнавальних цілях. Результатом роботи літньої школи стали розробки учнівських презентацій, які із захопленням пе­реглянули учасники семінару — практикуму. Можливо, не всі вихо­ванці літньої школи наукового това­риства "Обрій" стануть науковцями. Але жага знань та вміння їх здобува­ти залишаться на все життя. Тільки шляхом самоосвіти можна чогось навчитися, а завдання оздоровчого закладу полягало в тому, щоб навчи­ти дітей самостійно отримувати знання. Це правильний шлях до створення кращих можливостей для самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери наукового спілкування.

Учасники семінару відвідали Буртівський НВК І-ІІ ступенів, де ди­ректором школи працює тридцять років Людмила Іванівна Кишінько. У цій школі сьогодні працює 13 педагогічних працівників, з них 8 є її випускниками, ще 2 навчаються в Уманському гу­манітарно — педагогічному коледжі імені Т. Г.Шевченка . В її стінах одразу відчувся взаємокомфортний характер стосунків між дитячим та дорослим се­редовищами. Цьому сприяв ретель­ний підбір кадрів і як результат — залу­чення до роботи єдиного колективу та­бору досвідчених вчителів та трьох мо­лодих, енергійних практикантів — май­бутніх педагогів, які вдало контактують з дітьми, задовольняють їх пізнавальні інтереси. Незримий зв'язок між по­коліннями панував на урочистій лінійці закриття пришкільного табору "Ро­машка", в якому оздоровилося 53 дітей. Кожен учень, вихованець дошкільного закладу, що діє в струк­турі НВК, зміг взяти участь у табірному житті. Підводячи підсумки зробленого, пережитого, діти на симпатичній род­зинці табору — ромашці — зафіксува­ли свої спогади про День хлопчика і дівчинки , День літніх букетів, конкурси дитячих пісень, гуморесок, День індіанця, дискотеку "Нам добре, бо ми разом", і звичайно ж, враження після довгоочікуваних екскурсійних поїздок. Ошатна, чиста й світла школа, усміхнені засмаглі обличчя дітей, мудрі погляди вчителів — це результат спільної й невпинної роботи як протя­гом навчального року, так і під час оз­доровчої кампанії. А надійними, безвідмовними помічниками вихова­телів та дітей з пришкільного табору з року в рік у Буртах є дружні батьки, завжди розуміючий шкільні турботи голова місцевого СТОВ "Україна" С.М. Бовсун, завдяки яким літо 2010 року запам'ятається школярам веселими розвагами, екскурсіями та смаколиками.

Останнім часом у багатьох доку­ментах та науково — методичних ви­даннях робиться акцент на першо­черговості, поряд з оздоровленням, відпочинку дітей. Ось чому, зі слів ди­ректора Сигнаївського НВК І-ІІІ сту­пенів, заслуженого вчителя України, директора з майже 30- річним стажем Людмили Павлівни Свердел, варто організовувати відпочинок, щоб діти оздоровилися та відновили витрачені фізичні і духовні сили. Зустрічаючи учасників семінару на сходах школи, яка вирізняється з — поміж інших шкіл ( і не лише Шполянського району, а й усієї України !) самобутньою архітек­турною величчю, вихованці пришкільного табору " Дзвіночок", та­бору праці й відпочинку " Романтик" виконали гімн навчального закладу, який має свою особливу ідею — філо­софію родинного єднання. Гордістю сигнаївчан є створена в школі асоціація учнів, вчителів, батьків, представників громади "Родина". Ро­дина — це коли разом святкують, на­вчаються, працюють, відпочивають дорослі й діти. Родина — це коли ра­зом співає хор, а по тілу хвилями про­кочуються мурашки , і від щирих сліз до задушевного сміху — один ма­ленький місточок. У такій родині здо­рові діти — це спільна турбота, триво­га і щастя. Сигнаївські школярі з року в рік доводять собі і один одному, що здоровий спосіб життя — це не лише корисне, а й веселе, цікаве й захоп­лююче життя. Оганізатори таборів за­безпечують таку насичену програму, що, напевне, і у своїх снах діти бачать ігротеки " Капітошки" , "Козацькі за­бави", розваги "День індіанця", " Мо­вою моди", "Шерлок Холмс", свято " Життя утворено від жита" , екскурсію в Лебединський Свято — Мико­лаївський монастир, наметовий похід у с. Сокирне, велопробіг по бойових місцях Шполянщини. А запорукою зміцнення здоров'я 117- ти дітей шко­ли є щоденні пильні огляди медичної сестри сільського ФАПу, залученої до роботи таборів школи відповідним рішенням сільського виконкому; за­ряджаючі позитивом ранкові зарядки, хвилинки релаксації в колоритному куточку природи з вітряком, возом, журавлиним гніздом чи біля шкільно­го міні — фонтанчика та смачне, раціональне, найкраще організоване в районі харчування як у шкільній їдальні, так і під час улюблених по­ходів з "кашею", яке допомагають за­безпечувати благодійники школи - Сигнаївський комбінат хлібопродуктів (директор М.Д. Папушняк), ТОВ "Шпола — Агро Індустрі" (генераль­ний директор О.Б. Кисельов), місцеві приватні підприємці з числа колишніх випускників школи.

У таборі праці й відпочинку " Ро­мантик" вдало поєднуються види ви­ховної роботи з працею на пришкільних ділянках, Сигнаївському комбінаті хлібопродуктів, що здатні зняти напругу, зміцнити юний організм, прилучити дітей до трудо­вої діяльності. Скажімо, овочів, виро­щених руками старшокласників і вчителів, вистачає на харчування всіх учнів майже на півроку. Педаго­ги, які працюють в таборі, при плану­ванні виховної роботи не в квітні — травні — ні! , а ще в серпні минулого року, коли підводилися підсумки оз­доровлення влітку 2009 року, враху­вали дитячу самодіяльність, тобто те , що дитина може запропонувати і реалізувати. Особливо бажаними є туризм, спорт — невід'ємні частини життя молодих , які допомагають по­кращити здоров'я, а після 1, 5 — го­динної праці відпочити біля вогнища, де кожен відкриває найпотаємніші куточки свої душі, мріє про май­бутнє. Попереду на старшокласників чекає нестримний вир життя, але во­ни ніколи не забудуть дні, проведені колись у " Дзвіночку" , тепер — в " Романтику", і лагідні обійми хвиль Дніпра, і смак спеченої картоплі, і по­тиски дружніх рук, пустощі досхочу та ліричні пісні під супровід гітари.

Як стверджує одна романтична ле­генда, у кожного є два береги — від якого людина одпливає і до якого має неодмінно пристати. На цій довгій до­розі зустрічаються інші, не менш зна­чимі зупинки. І усе ж, хоч би де не зупи­нялася людина, їй неодмінно світити­ме далеким вогником оповитий щем- ним спогадом отой найперший Берег Дитинства. Покликання організаторів оздоровлення — подарувати дітям та­ку згадку про щасливе, безтурботне дитинство, в якому лише яскравими кольорами малюються барви літа.

Не відкладаймо ж цю турботу на потім, щоб не запізнитися. ...

Шполянський р-н

 

 

 

 

 

У місті, як на курорті, ще й...

Щоліта в Уманській міській гімназії відкривається оздоров­чий центр "Веселка", який охоп­лює активним відпочинком учнів 2-7-х класів. Рухливі ігри, відвіду­вання басейну, спортивні зма­гання та естафети, інтелекту­альні конкурси і вікторини, тан­цювальні майстер-класи, екс­курсії і мандрівки, веселі розва­ги, усе це розширює кругозір

дітей, допомагає розкрити їм свої здібності і таланти, сприяє оздоровленню і зміцненню мо­лодших школярів і підлітків, все, як на курорті, та не тільки бо ще.

Untitled.FR10-41 червня цього року пригімназійний оздоровчий центр "Веселка" гостинно зустрів понад 400 школярів.

Для кращої роботи центру, відповідно до вікових особливос тей та інтересів дітей, було сфор­мовано три підрозділи: "Весел­ка" — для учнів початкових класів, "Сузір'я" та "Літо з англійською" для учнів 5-7-их класів — усього 23 загони, кожен з яких мав свою назву, девіз, пісню, атрибутику, розваги і вітамінні страви.

Уперше в пригімназійному оз­доровчому центрі були створені англомовні загони, в яких відпо­чивали та удосконалювали знан­ня, набуті під час навчального ро­ку, 140 учнів.

Ідея проведення зміни "Літо з англійською" належить волонте­ру Корпусу Миру Крістен Васік, яка працює в Уманській міській гімназії, та вчителям англійської мови гімназії. Як все нове і пер­спективне, цю ідею підтримав директор Уманської міської гімназії Яременко Михайло Пав­лович.

З дітьми працювали 6 волон­терів із Сполучених Штатів Аме­рики, для яких англійська мова є рідною. Волонтери в ігровій формі, спілкуючись із дітьми, дали їм унікальну можливість здобувати знання з іноземної мови, поглиблювати та вдоско налювати їх.

Активна участь у роботі тема­тичної зміни волонтерів Корпусу Миру сприяла підвищенню моти­вації до вивчення іноземної мови, вихованню інтересу до культури та традицій країн, мова яких вив­чається. Координаторами роботи в за­гонах були вчителі іноземної мо­ви, вчителі фізичної культури, му­зики і куратори.

Програма тематичної табірної зміни була спрямована на розви­ток життєвих навичок у дітей: підвищення рівня знань, почуття самовпевненості, самоповаги, вивчення історичного минулого та сьогодення України, Англії та Америки.

Чотирнадцятиденна програ­ма табору була складена з ура­хуванням вікових особливос­тей дітей та включала в себе як інформаційно-навчальні занят­тя, такі як розмовну англійську, творче письмо, історія США, мистецтво фотографії, ак­торська майстерність, так і ру­хові й інтелектуальні ігри та тренінги. Проведення оздоровчих, роз­важальних заходів англійською мовою стимулювало дітей до поглибленого вивчення мови з використанням резервів кожної особистості окремо і всього ко­лективу дітей, сприяло розвит­ку їхньої мовної та мовленнєвої компетенції, особистому, інте­лектуальному та мовленнєвому розвитку, змістовній організації дозвілля та створювало умови для проходження учнями роз­мовної практики, закріплення умінь і навичок. Головне, чого намагаються досягнути вихователі у своїй роботі, — щоб дітям було ціка­во відпочивати, щоб вони ішли в табір з бажанням задоволен­ням та з нетерпінням чекали наступного дня.

м.Умань

 

 

 

 

"Оздоровле невід'ємна частина навчально-виховного процесу"

 

Олена Фещенко,:

Untitled.FR10-5начальник Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА

Зустрілися з прекрасною жінкою, ерудованою особистістю, невтом­ною, відданою справі людиною, Оленою Василівною Фещенко , началь­ником Головного управління освіти і науки Черкаської облдер­жадміністрації після приїзду її з кущового семінару з питань оздоровлен­ня, який відбувся у Шполянському районі.

Розпочала трудову діяльність у 1973 році вчителем початкових класів Новосільської середньої школи Хмельницької області. Всю свою трудову діяльність вона присвятила розвитку освіти області. Працювала вчителем української мови і літератури в місті Умані, з 1982 року-методистом Уманського міського методкабінету. З 1985 по 1999 — методист, завіду­юча кабінетом української мови і літератури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Упродовж 1999-2003 начальник управління з питань внутрішньої політики облдер­жадміністрації. З березня 2005 року працює на посаді начальника Голо­вного управління освіти і науки облдержадміністрації. Впродовж 36 років

 

Олена Василівна викладала українську мову і літературу в школі Це були № 12 м. Умані, Геронимівській загальноосвітній школі. Черкаського рай­ону, загальноосвітній школі №20 міста Черкас, а останні 10 років — у Черкаському колегіумі "Берегиня" Києво — Могилянської академії.

Олена Василівна має високу науково-теоретичну підготовку, добрі ор­ганізаторські здібності, досконало знає навчально-виховний процес. Ви­являє високу відповідальність за стан освіти в області. Проводить значну роботу щодо перебудови освіти на принципах гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу, управління закладами і установами освіти, удосконалення професійної підготовки молодих спеціалістів.

Значну роботу проводить щодо зростання соціальної значущості педа­гогічної праці, збереження і розвитку мережі навчальних закладів, підвищення якості навчально-виховного процесу.

За цих п'ять років під вмілим керівництвом Олени Василівни багато зроблено у всіх сферах освітньої галузі.

—  Олено Василівно, хоч і про­звучав "останній дзвоник" і ви займаєтесь сьогодні оздоров­лення, розкажіть, будь ласка, як налагоджений в області на­вчально-виховний процес?

—  В.О.Сухомлинський свого ча­су сказав: "Хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розу­му і серця з навколишнього світу, від цього залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк".

Уся освітянська спільнота Чер­кащини спрямовує свої зусилля на реалізацію єдиної мети, яка пе­редбачає виховання інтелекту й патріотичних почуттів, сприяння соціальному і фізичному розвитку школярів, учнів, студентів збере­женню здоров'я дітей. Педагоги навчають дітей будувати власну життєву стратегію, щоб впевнено прямувати у житті за власним ви­бором, формувати з себе успішну людину.

Для здійснення цієї мети в об­ласті функціонує 686 дошкільних навчальних закладів, у т.ч. 510 у сільській місцевості, та 238 на­вчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний за­клад". Охоплено дошкільним на­вчанням і вихованням 74,4 відсот­ка дітей відповідної категорії (у сільській місцевості — 64%) та 99% п'ятирічних дітей, а у 2004 році було охоплено дошкільним вихованням лише 63,7 відсотка дітей. Сьогодні працює 126 груп з короткотривалим режимом робо­ти та різною кратністю харчування. За останні 3 роки відновлено ро­боту 19 ДНЗ, передано до кому­нальної власності 24 майнові ком­плекси, на 33 одиниці збільшилася кількість закладів, які працюють цілорічно.

З метою охоплення дітей з особливими   потребами

дошкільною освітою функціонує 9 дошкільних закладів компенсую­чого типу; у 50 ДНЗ відкрито 142 такі групи, охоплено 3,2 тис. дітей. Однак мережа закладів і груп ком­пенсуючого типу не задовольняє потреби дошкільнят в корекційних і відновлювальних заняттях, адже, за даними медоглядів, виявлено близько 60% хворих дітей від кількості обстежених.

Тож основним завданням ор­ганів управління освітою є збере­ження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів та розширен­ня мережі закладів компенсуючо­го типу.

Створені умови для здобуття за­гальної середньої освіти кожною дитиною шкільного віку. Функціонує 695 загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі 3 вечірні, 5 приватних), у яких на­вчається 130,1 тис. дітей. Для роз­витку здібностей обдарованої учнівської молоді діють 13 гімназій, 13 ліцеїв, 3 колегіуми, 29 спеціалізованих шкіл, Мала ака­демія наук, Мала академія мис­тецтв, у 165 школах відкриті класи з поглибленим вивченням окре­мих предметів.

Продовжується реалізація Про­грами впровадження профільного навчання. У 331 школі (66%) для 12107 учнів запроваджене профільне навчання. Допрофільне навчання організоване в 330 за­кладах, яким охоплено 18981 учня. На жаль, мережа існуючих загаль­ноосвітніх закладів задовольняє потребу щодо профільного на­вчання частково, адже при форму­ванні профільних класів не завжди враховувалися професійні запити учнів, інфраструктура населених пунктів і ринку праці.

—  Велике значення для всебічного розвитку дитини має позашкільна освіта. Скільки діток охоплено по­зашкільною освітою у порівнянні з минулими роками?

—  Безперечно, велике значення має для розвитку дитини по­зашкільна освіта, цьому питанню Головне управління освіти і науки надає особливого значення. Так, у 2004 році діяло 2315 гуртків, охоп­лено було діток — 21,3 відсотки, на сьогодні організовано роботу 2448 гуртків, охоплено діток більше 30,2 відсотка. Позашкільна освіта впродовж 5 років є пріори­тетним напрямком моєї діяль­ності. Багато зроблено для роз­витку творчих здібностей шко­лярів. На рівні держави високо оцінено результати гуртківців Цен­тру науково — технічної творчості — з 2007 року займають I місце в Україні.

—  Чи функціонує в області програма "Шкільний автобус" ?

—  Так, активно виконується програма "Шкільний автобус". Ор­ганізованим безоплатним підве­зенням охоплено 97,1 відсотка дітей від потреби, у тому числі 77 шкільними автобусами — 4094 (46,5 відсотка). У 2004 році було охоплено безоплатним підвезен­ням дітей лише 86,8 відсотків. Ра­зом з тим, у більшості населених пунктів підвіз дітей і вчителів здійснюється автоперевізними організаціями або автобусами сільськогосподарських товариств. Зросла кількість педагогічних працівників, яким компенсуються витрати за проїзд, у 2004 році - 69,7%, на сьогодні -100% .

—  Як оснащені загально­освітні навчальні заклади об­ласті комп'ютерною технікою?

—  Завершується комп'ютери­зація загальноосвітніх навчальних закладів області. Сьогодні у шко­лах Черкащини встановлено 9024 одиниці сучасної комп'ютерної техніки, у тому числі 711 навчаль­них комп'ютерних комплексів. На одне робоче місце, обладнане су­часною комп'ютерною технікою, припадає 9 учнів 5-11 класів. До­ступ до інформаційної мережі Інтернет мають 74 відсотки шкіл, у тому числі 92 відсотки міських

шкіл, 61 — сільських У 2005 році у навчальних закладах сучасної комп'ютерної техніки встановлено 4405 одиниць, на даний час 9131.

На базі шкільних бібліотек ство­рюються сучасні інформаційно- ресурсні центри, автоматизовано 216 шкільних бібліотек. Упровад­жується регіональна система інформаційно-ресурсної підтрим­ки шкільних бібліотек шляхом створення єдиного освітянського інформаційного простору.

—  Завжди актуальним було питання профілактики правопо­рушень, яка ситуація сьогодні в області у порівнянні з минули­ми роками?

—  Головне управління освіти і науки проводить цілеспрямовану роботу щодо профілактики нега­тивних явищ в учнівському сере­довищі. За останні п'ять років спо­стерігається зменшення кількості злочинів серед школярів. Так, у 2004 році таких діток було 115, а вже у 2009 році лише 42.

Олено Василівно, розкажіть, будь ласка, про досягнення дітей навчальних закладів .

Приємно відзначити, що зросла кількість переможців інтелектуаль­них змагань і становить 60 відсотків від кількості учасників. У ІУ етапі Всеукраїнських олімпіад 7 учнів вибороли І місце, 16 — ІІ місце, 21 — ІІІ місце.

Активізувалася участь учнів за­гальноосвітніх навчальних за­кладів області у Всеукраїнських акціях та конкурсах: "Левеня", "Кенгуру", Інтернет-олімпіади, "Моя тепла Україна", Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач та інші.

Велике значення має вивчення рідної мови. Основна мета навчан­ня рідної мови визначена програ­мою і полягає в формуванні національно свідомої, духовно ба­гатої мовної особистості, яка во­лодіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користу­ватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Знач­ну роль у здійсненні цього завдан­ня відіграють численні конкурси з рідної мови, зокрема, Міжнарод­ний конкурс імені Петра Яцика, у якому беруть участь як українці, так і представники інших національностей. Відрадно, що на Черкащині такий конкурс прохо­дить досить широко, урочисто. Цього року активну участь взяли всі навчальні заклади області.

Активно працює Мала академія наук, де здобувають якісні знання діти з усієї області. Діє 6 відділень, 41 секція, філіали у містах Умані, Кам'янці. Так, по Україні Черкаська

область входить у п'ятірку облас­тей, у яких діти показали найвищі результати. Із 44 учасників — 23 переможці Всеукраїнського етапу конкурсу — захисту наукових робіт.

—  Як в області налагоджена робота по оздоровленню дітей?

—  Наразі украй важливою зали­шається проблема виховання здо­рової дитини. Основна мета - фор­мування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді. Результати медоглядів, проведених у минулому навчаль­ному році, свідчать, що і в області відсоток хворих дітей порівняно з минулим роком збільшився і ста­новить 58,2, а це 67284 учнів.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна ор­ганізація та дотримання режиму харчування. Гарячим харчуванням забезпечено 80,2 відсотка від за­гальної кількості учнів шкіл, що на 2,5 % більше, ніж минулого року. Усіма видами харчування охопле­но 91,2 %. Безкоштовно харчува­лися учні1-4 класів, діти, які нале­жать до категорії постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. З першого червня роз­почали роботу 862 табори відпо­чинку, із 7 червня приєдналися та­бори Смілянського району. Всього в області зараз працює 957 та­борів.

Вважаю досягненням створення 7 обласних таборів для таланови­тих і обдарованих дітей, учнів об­ласного відділення Малої академії наук, лідерів учнівського самовря­дування, вихованців позашкільних навчальних закладів, дітей працівників освіти і науки, дітей- сиріт загальноосвітніх і про­фесійно-технічних навчальних за­кладів.

Комплексно працюють обласні табори "Мрія", "Мальва","Еврика"( 160 дітей ) наметовий табір облас­ного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді на березі Дніпра (150 дітей), табір відпочинку й оздо­ровлення у Канівському заповіднику вихованців обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Розпочали свою роботу позаміські табори системи освіти у Кам'янському, Жашківсько­му, Маньківському районах, працює оздоровча база Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей — сиріт. Про­тягом липня-серпня буде організо­вана робота ще 97 профільних та­борів.

У 2003 році оздоровлено 48279 дітей, а за останні роки кількість та­ких дітей суттєво збільшилась до 59074.

—        Олено Василівно, як налагоджено роботу соціального за­хисту педагогічних працівників?

— В області значно поліпшено підготовку педагогічних кадрів. Усі заклади забезпечені кваліфікова­ними спеціалістами. Постійно пра­цюємо над покращенням соціаль­ного захисту працівників освіти та їх моральним стимулюванням. Ба­гато зроблено щодо соціального захисту педагогічних працівників. З 2005 по травень 2010 року 378 вчительських родин отримали житло або покращили його. Так, у 2005 році виділено 48 квартир, у

2006 — 52, у 2007 — 58, у 2008 — 106, у 2009 — 53 квартири (будин­ки). У 2004 на квартирному обліку було 1239 вчителів, а в 2010 році 647. На виконання обласної про­грами забезпечення житлом 123 освітянські родини з 19 регіонів отримали молодіжні кредити на суму 3171, 5 тис. грн. За програ­мою " Власний дім" багато освітян сільської місцевості отримали кредит на ремонт, реконструкцію, будівництво чи придбання житла.

Встановлено премію імені На­родного вчителя О.А. Захаренка, якою нагороджуються освітяни об­ласті за високі результати у роботі. Зусиллями Головного управління освіти і науки облдер­жадміністрації, обкому Профспілки працівників освіти і науки забезпе­чено діяльність 2 санаторіїв- профілакторіїв "Зміна" і "Мрія". Близько 2 тисяч педагогічних працівників оздоровлюються щорічно у санаторіях-профілакторіях.

Головне управління спільно з обкомом профспілки постійно за­безпечували соціальне партнерст­во багато працювали над згурту­ванням колективів, над створен­ням у кожному районі і місті музеїв розвитку освіти, над збереженням пам'яті видатних педагогів Черка­щини — К.А. Заремби, О.А. Заха­ренка, В.Ф. Клименка.

Ця чарівна жінка постійно дбає про зміцнення матеріально- технічної бази установ та закладів освіти, підтримує зв'язок з органа­ми влади, підприємствами і госпо­дарствами, домагається виконан­ня прийнятих рішень. Велику увагу приділяє збереженню мережі на­вчально — виховних закладів, вживає заходів щодо підвищення якості навчально-виховного про­цесу.

Постійно сприяє впровадженню у навчально-виховний процес но­вих педагогічних технологій, діяльності установ щодо відрод­ження національної школи, фор­муванню у молоді духовної культу­ри.

—  Особливо зараз актуаль­ним є питання матеріально — технічного забезпечення за­кладів освіти, яка ситуація склалася в області?

—  Протягом останніх 5 років ре­гулярно виконуються сезонні об­стеження стану будівель і споруд і за їхніми результатами невідкладно проводяться капітальні ремонти ос­новних конструкцій будівель, дахів, внутрішніх систем опалення, зовнішніх інженерних мереж та ко­телень.

В області немає закладів освіти, що розміщуються в аварійних приміщеннях, а кількість шкіл з не­задовільним технічним станом будівель скоротилася з 26 до 11. 

Особлива увага зосереджува­лася на підготовці об'єктів тепло­вого господарства, вчасно здійснювалися профілактичні та капітальні ремонти котелень, відремонтовано системи опален­ня у 36% навчальних закладів, по­будовано 248 автономних топко­вих, 22 заклади переведено на альтернативні види опалення, ре­монт дахів проведено у 312 за­кладах, у тому числі реконст­рукція покрівель на шатрові відбу­лася в 11.

За останні 4 роки активно вико­нувалися роботи з облаштування і прибудови внутрішніх санітарних вузлів (зараз вони функціонують у 59% закладів), реконструкції та об­лаштування інженерних мереж (во­догону, електропостачання, ка­налізації), заміні віконних блоків на металопластикові (загалом 6797 штук у 271 закладі).

—  Олено Василівно, як Вам все це вдавалося?

—  Кожного року мені вдавалося відвідати близько 100 навчальних закладів. Мета різна — ознайом­лення із діяльністю закладів, вив­чення матеріально — технічного стану, проведення відкритих діалогів з педагогічними колекти­вами. Часто візити до освітян спільно із головою обкому Профспілки Ольгою Дем'янівною Жалдак були пов'язані із ювілей­ними датами, врученням ключів від будинків, а то й для проводжан­ня в останню путь педагога. Трап­лялося так, коли ішли ремонтні ро­боти в закладах, то через день виїзджала, більше у вечірній час, після роботи. Це і Вереміївський НВК Чорнобаївського району, Ав­торська О.А. Захаренка середня загальноосвітня школа с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району, Ступичанська школа Катери- нопільського району, Золо­тоніський професійний ліцей, шко­ли — інтернати, дитячі будинки. Та хіба усіх перелічиш. Мої колеги, начальники відділів освіти, дирек­тори думаю пам'ятають наші зустрічі.

—  Олено Василівно, що найбільше в людях Ви цінуєте?

—  Недаремно сказано, як ви хо­чете, щоб ставилися до вас, так і ви ставтеся до інших. Я завжди з повагою, увагою, любов'ю ставлю­ся до людей незалежно від віку, соціального чи майнового стану. Іншими словами, сприймаю кож­ного таким, яким він є. Чітко нама­гаюся виконувати уроки — наста­нови свого дідуся: " Живи, працюй по совісті. Не зобидь ні малого, ні старого, не дай Боже, — бідного. За будь — яких обставин підтри­муй, допомагай усім, хто того по­требує". Ось так і живу, почуттями і совістю не торгую, прагну служи­ти людям, а значить Державі. Хочу подякувати всім освітянам об­ласті: учителям, викладачам, ви­хователям за щоденну працю, ви­ховання молоді, добро, щедрість душі, взаєморозуміння. Щиро дя­кую своїм колегам з Головного уп­равління освіти і науки, Ользі Дем'янівні Жалдак, голові обкому профспілки працівників освіти і на­уки, Наталії Миколаївні Чепурній, директору обласного інституту післядипломної освіти педа­гогічних працівників та їх колекти­вам, батькам, депутатам усіх рівнів, особливо обласної ради цього скликання, всім, хто мене оточував, підтримував, допомагав у відповідальній справі навчання і виховання підростаючого по­коління.

Скільки у мене буде сил, сумління і далі продовжуватиму служити дітям, людям, моїй Черка­щині. Хочу, щоб серед людей па­нував дух миру, спокою, культури, толерантності.

 

Щоб кожен відчував турботу

 

Ольга Жалдак,:

голова Черкаського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Untitled.FR10-5За підсумками огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу ор­ганізацію оздоровлення і відпочинку дітей Черкаська обласна організація Профспілки неодноразово відзначалась нагородами Федерації профспілок України, області та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Головою обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України невтомно працює заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Дем'янівна Жалдак.

—  Ольго Дем'янівно, як цього року відбувається організація оздоровлення освітян — членів Профспілки, та їх дітей?

—  Обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки Ук­раїни, райкоми, міськкоми, ради профспілки, профкоми первин­них профспілкових організацій спільно з Головним управлінням освіти і науки облдер­жадміністрації, відділами освіти проводять комплексну роботу по організації відпочинку та зміцненню здоров'я освітян Чер­кащини та їхніх дітей, бо здоров'я людини — найбільший скарб.

Цього року, як і попередні роки повністю задовольняються усі подані від батьків заявки. Особ­ливу увагу обком Профспілки, Го­ловне управління освіти і науки облдержадміністрації приділяють організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників освіти Черкащини, яке щороку проводиться в пришкільних табо­рах ( діти 1-4 класів), таборах, ор­ганізованих відділами освіти, "Джерельце" с.Юрчиха Кам'янського району та "Дивокрай" с.Паланочка Маньківського району, дитячих оздоровницях області.

—  Розкажіть, будь ласка, де­тальніше про організацію оз­доровлення у таборі санатор­ного типу " Мрія".

—  Цього року, як і кожного, за підтримки обкому Профспілки працівників освітньої галузі, Голо­вного управління освіти і науки облдержадміністрації, на базі са- наторію-профілакторію "Мрія" в оздоровчому таборі санаторного типу щоліта змістовно, весело і цікаво відпочивають, оздоровлю­ються, загартовуються та набира­ються сил і енергії 400 дітей працівників освіти і науки в 4 зміни. Тут працюють 2 педіатри та інший медичний персонал. Проводиться Untitled.FR10-7 лікування ( масажі, інгаляції, ванни теплолікування та інше), діти отри­мують ліки, вітаміни) Збалансова­не харчування проводиться відповідно до рекомендацій СЕС 5 разів на день. Діти отримують щодня соки, фрукти, овочі. Об­ком Профспілки спільно з обла­сним Будинком вчителя та міськкомами, райкомами, радами Профспілки проводить відбір кра­щих організаторів дитячого відпо­чинку, та їх готує до роботи з дітьми. У "Веселковій країні мрій", як лагідно називають табір діти, за п'ять років зміцнили своє здоров'я — 2020 дітей працівників освітянської галузі. Всього оздо­ровлено в 2005— 2009 роках 10 тисяч дітей. 8 червня розпочалася 1 зміна з усіх регіонів Черкащини з'їхалися до "Мрії" діти працівників освіти, а 10 червня відбулося уро­чисте відкриття І-ї табірної зміни, в якому взяли участь губернатор області С.Б.Тулуб, заступник голови облдержадміністрації А.Ю.Чабан, начальник Головного управління освіти і науки ОДА О.В.Фещенко, голова обкому Профспілки працівників галузі О.Д.Жалдак, ди­ректор ОІПОПП Н.М.Чепурна, на­чальники відділів освіти, голови профспілкових організацій, бать­ки. Губернатор області С.Б.Тулуб ознайомився з табором, привітав дітей та до бібліотеки передав літературу.

— Ольго Дем'янівно, у яких ще оздоровчих закладах об­ласті можуть зміцнити своє здоров'я діти освітян ?

Щорічно обласний комітет Профспілки спільно з Головним управлінням освіти і науки обл­держадміністрації, а в районах і містах відповідні комітети і ради профспілки спільно з відділами освіти, розглядають питання оз­доровлення на засіданнях ко­легій та президій.

У цьому році оздоровленню підлягає 1 500 дітей працівників освіти і науки, які планується відповідно до заявок батьків,оздо- ровити в дитячих закладах оздо­ровлення області "Придніпровсь­кий" Чапаївка Золотоніського рай­ону, Untitled.FR10-10"Гайдарівець"с.Чапаївка Зо­лотоніського району, "Україна" Черкаси, "Звенигора"с. Хлипнівка Звенигородського району, "Пролісок" Бужанка Лисянського району, "Тимурівець" Сміла, "Олімпія"Кримки Шполянського району, "Сосонка" мельники Чорнобаївського, "Лісова казка" с. Чапаївка Золотоніського району, "Чапаївець" с. Чапаївка Золо­тоніського району, "Орлятко" с. Свидівок Черкаського району.

—  Яким чином відбувається фінансування оздоровчого процесу?

—  Фінансування оздоровлення дітей проводиться з трьох бюд­жетів: державного, Фонду соціального страхування з тим­часової втрати працездатності, профспілкового. На один ліжко- день дитини Фонд соціального страхування з тимчасової втратипрацездатності виділяє 33 грн., із них 3 гривні на лікування і куль­турно-масову роботу.

У цьому році вартість путівки в дитячий оздоровчий заклад са­наторного типу "Мрія "складає 1450 гривень. Це найнижча ціна в області.

Путівки на оздоровлення працівникам для їхніх дітей вида­ються безкоштовно для пільго­вих категорій( багатодітним, ма­лозабезпеченим та іншим пільго­вим категоріям) та з 1 0 -20 — процентною доплатою вартості путівки.

Для оздоровлення дітей працівників освіти сільських на­вчальних закладів використову­ються кошти агропромислового комплексу (600 гривень на кожну дитину). Це у таких обласних та­борах: "Пролісок", "Сосонка", "Олімпія", "Придніпровський".

Untitled.FR10-8—  Ольго Дем'янівно, багато робиться в області для оздо­ровлення дітей шкільного віку ,а чи мають змогу зміцнити своє здоров'я студенти ?

—  Звичайно, велика увага приділяється організації оздо­ровлення та відпочинку сту­дентів, близько 20 тисяч цього року буде оздоровлено.

Так, при Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького цілорічно пра­цює санаторій-профілакторій "Едем" та спортивно-оздоровча база на березі Дніпра "Сокирно", а в Черкаському державному тех­нологічному університеті — бази відпочинку "Топольок"( Очаків Миколаївської області та "Рось" (Хрещатик Черкаського району). Ректори навчальних закладів з бюджету виділяють певну кількість коштів на оздоровлення. Також Уманський державний пе­дагогічний університет ім. П.Ти­чини має базу місцевого значен­ня. Організовуються також турис­тичні поїздки по мальовничих місцях Черкащини та України.

Діти працівників освіти разом з батьками, студенти вузів щорічно мають можливість відпочити в пансіонатах на бе­резі Чорного моря, куди їх ор­ганізовано комфортабельними автобусами доставляють кожні 7-10 днів.

Освітяни задоволені, що Уряд гарантує своєчасну виплату відпускних і оздоровчих коштів, що буде сприяти успішному відпочинку та оздоровленню як працівників, так і їхніх дітей. 

 

 

 

 

Партнери — озашкільники

Що таке канікули? Це літні дні барвисті, Хмаринки це і сонечко, І трави шовковисті. А в травах тих метелики, І джмелики, і бджілки Розказують секрети так, Мов грають на сопілках.

Untitled.FR10-11На Драбівщині, відкрили двері 50 пришкільних таборів з відпоинковою зміною. Керівництво району( голова районної держав­ної адміністрації — Бут В.А., голо­ва районної ради — Зубко П.В.), відділ освіти (начальник відділу освіти Снітко О.І.), органи місце­вого самоврядування подбали про те, щоб для відпочинку дітей було створено всі умови: смачне вітамінізоване та калорійне харчу­вання, шкільні бібліотеки, світлі та просторі ігрові кімнати, спортивні зали та всі спортивні споруди, які розміщені на території шкільних спортивних майданчиків.

Для досвідчених педагогічних працівників позашкільних за­кладів літо — напружений та відповідальний час. Щоліта во­ни, керівники гуртків та методи­сти районного Будинку дитячої творчості та станції юних техніків, приходять на допомогу педагогам пришкільних таборів і намагаються зробити кожен день цікавим, наповнити змістом кожну хвилину перебу­вання дітей у таборі. Змістовні програми, котрі реалізовува­лись протягом червня, були спрямовані на розвиток гар­монійно-розвиненої особис­тості, яка з повагою ставилася б до себе і до інших, дбала про

власне здоров'я і здоров'я ото­чуючих.

Заходи, які проводились працівниками позашкільних уста­нов для вихованців пришкільних таборів, поділялись на:

-     спортивно-оздоровчі;

-     культурно-розважальні;

-     пізнавальні.

Активну участь взяли вихованці районного Будинку дитячої твор­чості у святкуванні Міжнародного дня захисту дітей та відкритті табірної зміни. Запальними та­ночками, гучними піснями вітали колективи позашкільного закладу гостей району — дітей із пришкільних таборів відпочинку.

Після концерту на всіх чекала виставка робіт і конкурсно-роз­важальна програма, конкурс малюнка на асфальті.

Це дитяче прекрасне свято відчинило двері веселому періоду розваг і відпочинку, який тривав 14 днів.

Окрасою селища Драбів є По­ляна казок, на якій в літній період особливо людно. З радістю тут чекає дітей методист БДТ Осадча О.М., яка разом з господарем парку Лісовичком поведе бажаю­чих дітлахів екологічною стежкою,

познайомить з лікарськими рос­линами та пташиним царством Драбівщини, проведе цікаві ігри.

Заняття з екологічного вихо­вання змістовні і дають мож­ливість поглибити знання в об­ласті біології, виховати активну позицію дітей щодо збереження рідкісних та зникаючих видів рос­линного та тваринного світу.

Заходи освітнього спрямуван­ня, які мали місце в цей період, включали в себе : роботу майсте­рень "Чарівна намистинка", "Оригамі", "Диво — власними ру­ками", де діти пришкільних та­борів Драбівської школи знайш­ли собі справу до душі і удоско­налювали свої навички по виго­товленню виробів з бісеру , знай­омились із зовсім новими, такими як: виготовлення фігур з папе­ру, із солоного тіста.

Захоплюючими були шахові і шашкові турніри, котрі проходили в клубі "Біла королева", цікавими були і заняття у майстерні технічної творчості, де школярі виготовляли моделі літаків і планерів.

Спортивно-оздоровчий на­прям включав у себе спортивні турніри, що проходили під гас­лом "У здоровому тілі — здоро­вий дух", а також профілактичну програму "Здоров'я і життя, яка була спрямована на поліпшення та відновлення фізичного і психічного стану здоров'я дітей та орієнтації їх на здоровий спосіб життя.

Створенню у дітей хорошого емоційного настрою, привнесен­ню почуття романтики в їх по­всякденне життя сприяли кон­курсно-розважальні програми "Подорож у літо", "Два кораблі",

"Казковий світ гри", "Україночка 2010", які були проведені для ви­хованців пришкільних таборів з відпочинковою зміною. Такі про­грами популяризують кращі зразки народного мистецтва, на­родні традиції та звичаї ук­раїнського народу.

Наймолодші гуртківці-вихованці гуртка "Ляльковий театр" для найменших організували ек­скурсію у дивовижний світ казок "Коза-дереза", "Троє поросят" , "Попелюшка", "Мікі"

Учасники вокального та хорео­графічного колективів з концерт­ними програмами виїздили у пришкільні табори і дарували дітям можливість доторкнутися до чарівного світу мистецтва, та й просто ближче познайомитися із своїми однолітками, створити дітям радість від спілкування.

Драбівський р-н

А дошкільнятка

 

Використання здоров'язберігаючих технологій, а також навчання дошкільників вмінню берегти своє здоров'я. Саме над такою про­блемою працює колектив центру розвитку дитини "Сонечко" Драбівського району Черкаської області. Особливо сприятливим є період літнього оздоровлення.

Untitled.FR10-12У центрі розвитку дитини "Со­нечко" створені всі умови для оз­доровлення та забезпечення здорового способу життя 230 ви­хованців., які перебувають в 9 групах.

Заклад у літній період перехо­дить на інші умови роботи:

-     створення режиму підвище­ної рухової активності дітей в усіх вікових групах;

-     реалізація принципів вихо­вання дошкільників у процесі ак­тивної діяльності з метою їх гар­монійного розвитку;

-     збереження та подальше зміцнення здоров'я дітей, загар­тування їх організму та охорона життя;

-     виховання інтересу до фізич­ної культури, формування потре­би систематично займатися фізкультурою та спортом, вести здоровий спосіб життя.

Для досягнення даної мети в

закладі створені основні здоров'язберігаючі передумови:

-     організовано збалансоване раціональне харчування та куль­тура споживання їжі(норми хар­чування дітей виконуються на 98 відсотків;

-     постійне дотримання режиму дня;

-     сформованість культурно- гігієнічних навичок у дітей;

-     режим активної діяльності та відпочинку.

-     організовуються профілак­тичні засоби для збереження здоров'я;

-     створена система загарту­вання, в яку входить:

1.   Провітрювання кімнат, пере­бування дітей при відкритих ква­тирках, фрамугах.

2.   Прогулянки на свіжому повітрі.

Діти перебувають на свіжому повітрі не менше трьох разів на день. Практикується перебуван­ня дітей під деревами, мокрими після дощу, праця на природі, са­мостійна рухова активність, ви­конання ранкової гімнастики та рухливих ігор.

3.Денний            сон при відчинених вікнах, фрамугах.

4.Миття   рук, умивання, проми­вання носа.

Untitled.FR10-135.Ходьба босоніж по землі, во­логому піску, траві. Крім ходіння босоніж під час фізкультурних комплексів та гімнастики, на дітей чекає "доріжка оздоровлення" після денного сну: ходіння по каш­танах, по ребристій дошці, по фланелевій серветці, що розсте­лена на голчастому килимку і змо­чене 10- відсотковим розчином солі. Діти тупотять на "доріжці", а потім стають на сухе простирадло і емоційно тупочуть, аж поки не висохнуть ніжки. Після гімнасти­ки, пробудження, та "доріжки оз­доровлення" діти йдуть у групові кімнати і під музику виконують ритмічну гімнастику.

6.   Повітряні ванни. "Сонце гріє, сонце сяє, вже природа оживає", оживають під сонячним промінням і діти. Цілюще сонячне проміння в розумних межах дуже корисне. Поліпшуються обмінні процеси, дихання, кровообіг,тонус нервової системи.

Підзарядити організм енергією допомагає ранкова гімнастика. Зазвичай в літній період в Центрі розвитку дитини "Сонечко" її про­водять босоніж, оскільки ступня має безліч активних точок, які пов'язують підошву з внутрішніми органами.

Під час повітряних ванн діти виконують легкий самомасаж (поглажування кистей рук, про­мацування шкіри на руках, гру­дях, животі, розтирання тіла ко­ловими рухами, мокрими рука­вичками).

7.   Обливання ніг водою.

8.Вологе обтирання тіла. Діти обтирають тіло вологою рукавич­кою, просоченою відваром м'яти, ромашки, чебрецю, любистку. Температуру води поступово знижують. Діти, зодягаючи рука­вичку на руку, як самі собі так і од­не одному розтирають шкіру до легкого почервоніння. В такий спосіб поліпшується кровообіг. А ще малята дуже люблять "горіхо­вий масаж" - затиснувши в долоні перекочують два волоські горіхи. Це активізує енергетичні точки.

9.   Фітотерапія. В спальні діти сплять з подушечками, в яких зібрані трави м'яти, материнки, ромашки. Після сну з дітьми про­водиться дихальна гімнастика.

10.            Вживання фіточаю. В Центрі розвитку дитини "Сонеч­ко" обладнаний фітобар, в якому діти упродовж трьох тижнів вжи­вають фітонапої із відварів трав: ромашки, м'яти, шалфею.Всі процедури проводяться під на­глядом медичної сестри, обов'язково враховуються ре­зультати медичних оглядів.

З урахуванням рекомендацій педіатра старша медична сестра Олійник О.М. оформляє листки здоров'я з рекомендаціями фізичного навантаження на кож­ну окрему дитину на підставі ме­дичних показників. Фіксуються результати поглиблених медич­них оглядів, неспецифічна профілактика респіраторних за­хворювань, різноманітні гарту­вальні процедури, фізичні та фізіотерапевтичні вправи.

Під час щоденних гігієнічних процедур вихователі проводять цілеспрямовану роботу по при­щепленню навичок гігієнічного догляду за власним тілом: уми­вання, миття рук, ніг, полоскання порожнини рота, причісування волосся перед дзеркалом, нави­чок утримувати в чистоті і поряд­ку своє місце, одяг, взуття, іграшки.

Поряд з цим вихователі фор­мують у дітей позитивне став­лення до щоденної ранкової гімнастики, занять з фізкультури, гігієнічної, коригуючої та ритмічної гімнастики.

У літній період вихователь фізичної культури Удовіченко К.І. широко використовує сюжетні заняття з фізичної культури, на яких діти наслідують характерні особливості поведінки тварин, швидко вживаються в ігрову си­туацію.

Результати роботи вже сьо­годні наяву: це повне розуміння і підтримка одне одного у ланці "батьки - діти - вихователь". Зни­зився рівень захворювання, а як­що одиниці дітей і захворіли, то захворювання проходить в легкій формі.

Літо...Немає іншої пори року, яка б дарувала дітям стільки ра­дощів, найрізноманітніших ра­дощів. І в той же час так благо­творно діяла на їхнє здоров'я. То­му Центр розвитку дитини "Сонеч- ко"смт Драбів створив малюкам якнайкращі умови для загартуван­ня, насолоди свіжим повітрям, яс­ним сонцем, чистою водою. Ос­новним девізом закладу є слова:

То ж ми будем все робити,

Щоб росли здорові діти.

Сміялись, бігали, стрибали,

Хвороб ніяких не чекали.

Драбівський р-н

 

 

 

Досвід через семінари

Найбільшою увагою, як завжди, оточені найменші учас­ники навчально-виховного про­цесу: дошкільнята та учні 1-4 класів.

З метою обміну досвідом в ор­ганізації оздоровлення в літній час, створення оптимальних умов для забезпечення фізично­го, психічного, морального та ду­ховного оздоровлення і відпо­чинку дітей Головним уп­равлінням освіти і науки Черкась­кої облдержадміністрації на базі Кам'янського району був прове­дений обласний семінар спеціалістів та методистів район­них відділів освіти з проблеми "Організація відпочинку і оздо­ровлення дітей влітку 2010 року".

У семінарі взяли також участь спеціаліст Головного управління освіти і науки Пилипас Р.І., за­ступник голови Кам'янської рай- держадміністрації Глагола 1.1. та міський голова Шамрай О.Г.

Семінар проводився на базі Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, дошкільного навчального закла­ду №3 "Ізумруд" м. Кам'янки, по­зашкільних навчально-виховних закладів та районного оздоров­чого табору "Джерельце".

Начальник відділу освіти Таран Юрій Миколайович у своєму вис­ тупі проаналізував особливості і умови забезпечення оздоров­лення в районі, завдання відділу освіти, методичної служби, на­вчально-виховних закладів, дошкільних та позашкільних ус­танов в організації та проведенні відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2010 року.

Директор Кам'янської школи №1 Могилка А.П. ознайомив присутніх із системою роботи школи, успіхами, творчими заду­мами та проблемами. Заступник директора з навчально-виховної роботи Таран Л.Б. презентувала організацію та проведення оздо­ровчої роботи в пришкільному

таборі "Веселка".

Після перегляду виступу агітбригади, яку цікаво і змісто­вно підготували учні та вихова­телі табору, учасники семінару переїхали в дошкільний заклад №3 "Ізумруд". Завідуюча закладом Тихоглаз М.М. ознайомила присутніх із організацією на­вчально-виховного процесу та проведенням літнього оздоров­лення дошкільнят. Після цього всі стали свідками захоплюючого оздоровчо - загартувального за­ходу "Доктор Айболить" та з не­традиційними формами загарту­вання.

 

Позашкілля ніколи не стоїть ос­торонь проведення оздоровчої кампанії. Директори районного будинку творчості дітей і юнацтва Шваґер С.П та станції юних техніків Джулай О.Є. особистим

прикладом надихають на роботу своїх працівників. У міському парку вони організували для відпочиваючих дітей із пришкільних таборів міських шкіл №1, №2, №3 захоплюючу гру-подорож у літо "Веселі станції".

Ніхто не відчув спеки, що стоя­ла в цей літній день, тому що оа­зис прохолодного, чистого повітря, усміхнені і щасливі діти лише додали енергії. Цього дня вдалося побувати в районному таборі "Джерельце". Прибрана, обкошена територія, затишні спальні кімнати, ігрові, якісно зроблений ремонт усього приміщення вказували на те, що заклад готовий зустріти діток для відпочинку.

Про змістовну роботу та ор­ганізацію цікавого дозвілля у та­борі розповіла педагог за покли­канням, ентузіаст своєї справи, завідуюча районним методичним кабінетом і незмінний директор цього закладу Г.Г. Гріпас.

Усі учасники семінару переко­налися, що в Кам'янському рай­оні забезпечується комплексний підхід до організації оздоровчої та просвітницької роботи в літній період, створюються оптимальні умови для набуття учнівською молоддю позитивного і відповідального ставлення до власного здоров'я, його зміцнен­ня та загартування, на продук­тивну самореалізацію, розвиток творчих здібностей, формування активної життєвої позиції.

Кам'янський р-н

 

 

Хто такий "Здоров'ячок

 

Загартувальні процедури у різних вікових групах ДНЗ "Ізумруд"

Дошкільний навчальний за­клад має великі можливості для зміцнення здоров'я, покращення фізичного розвитку дітей, їхньої рухової активності. Система фізичного виховання дошкільнят спрямована на розв'язання оздо­ровчих, освітніх, виховних за­Untitled.FR10-15вдань. Зокрема, оздоровчий на­прям передбачає фізичний роз­виток дитини, покращення функціональних можливостей організму, підвищення його опірності до несприятливих фак­торів внутрішнього та зовнішньо­го середовища.

Так, у дошкільному навчально­му закладі міста Кам'янка Чер­каської області " Ізумруд" основ­ним завданням ставлять перед собою — готувати юне здорове покоління до завтрашнього дня. Ось чому педагогічний колектив, а в ньому 15 вихователів, 2 інструктори з фізкультури, пси­холог, медичні працівники докла­дають чимало зусиль щодо вирішення питання фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дошкільників.

Кожного дня, у закладі прово­дяться: цікаві та різноманітні рух­ливі ігри, захоплюючі фізкуль­турні заняття, фізкультурні оздо­ровчі секції: хореографія, "ігро­вий стрейтчинг", фізкультурні свята та розваги, Дні здоров'я.

І як результат багаторічного пошуку — педагоги склали свою авторську фізкультурно-оздоров­чу модель "Здоров'ячок", яка пе­редбачає комплексний підхід до фізичного розвитку і оздоровлен­ня дітей та здійснення індивіду­ально-диференційованого підхо­ду до їх фізичного виховання і розвитку. Програма передбачає декілька аспектів, а саме :

-     організація режиму дня

-     організація харчування

-     фізичний розвиток

-     охорона дитячої психіки

-     лікувально — профілактична робота

-     інтенсивне загартування

-     робота з батьками.

Вихователі ефективно викори­стовують різні варіативні заняття: ігрові, сюжетно-ігрові, які побу­довані на основі народних ігор, ігор-естафет, ігор-атракціонів, музично-танцювальних рухах. Вони розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фан­тазію, наповнюють дитину яскра­вими позитивними емоціями, формують швидкість та легкість орієнтування в просторі рухових образів. Вже стало традицією протягом року включати в занят­тя спортивні розваги, Дні здо­ров'я, взимку естафети з снігом і льодом. Обов'язковим компо­нентом занять з фізичної культу­ри є обтирання льодинками рук, ніг, щічок в кінці занять . Багато уваги приділяємо в садочку профілактиці плоскостопості. Подобається дітям ходити по "доріжці здоров'я " (камінь, щебінь, керамзит, пісок). У структурі навчально — виховного процесу застосовуються оздо­ровчі заходи валеологічної ко­рекції: зорову, дихальну гімнас­тику, гімнастику для м'язів язика, губів, обличчя, для поліпшення пам'яті та уваги.

Особливе місце займає загарту­вання, до загальних заходів якого включають: дотримання санітарно — гігієнічних норм, повітряно — теплового режиму приміщень (температура повітря, вологість), регулярне провітрювання кімнат, щоденні тривалі прогулянки на свіжому повітрі, гігієнічні водні про­цедури, одяг відповідно до сезону.

Саме літній період, коли діти найдовше перебувають на свіжо­му повітрі, є початковим етапом загартування.

До традиційних заходів загар­тування повітрям належать такі форми роботи: ранкова зустріч дітей, ранкова гімнастика та фізкультурні заняття на свіжому повітрі, рухливі ігри, фізкультурні розваги, Дні здоров'я, піші пере­ходи. Серед традиційних спо­собів загартування водою — місцеві та загальні водні процедури: купання у літніх басейнах, обливання окремих частин тіла, сухе обтирання до пояса, загаль­не обливання (група інтенсивно­го загартування).

З метою введення водних за­гартовуючих процедур запрова­дили, починаючи з дітей другого року життя, обливання ніг водою в холодну пору року після обіду перед сном, а в теплу пору року перед обідом після прогулянки. Температура води, починаючи з 35 — 36 градусів, поступово зни­жується на 1 градус кожні 3-4 дні і доводиться до 26 — 24 градусів.

Після денного сну в комплексі використовуються такі процеду­ри, як повітряні ванни та сольова доріжка для ніг. Практично це відбувається так :

після сну діти скидають з себе ковдри і протягом 5 хвилин про­водиться гімнастика пробуджен­ня за авторською методикою М.М.Єфименка. Потім діти бо­соніж проходять по роликових масажерах, далі ступають на со­льову доріжку. Тривалість проце­дури (тупання, підстрибування) збільшується поступово кожні 5 днів від 3 до 15 секунд. Після цьо­го діти витирають ступні ніг об су­хе простирадло, а далі виконують вправи гігієнічної гімнастики.

У групах діють спеціальні види загартувань :

2 рік — льодинки;

3  рік — льодинки;

4  рік — масажні килимки;

4  рік — горіховий масаж;

5    рік — обтирання сухою рука­вичкою;

6    рік — крапковий масаж; рік — пляшковий масаж.

До нетрадиційних методів за­гартування належать методи екс­тремальних впливів:

-  обливання холодною водою;

-  ходіння босоніж по снігу;

-     ходіння босоніж по холодних килимках, просочених розчином морської солі;

-     полоскання горла холодною водою.

Обливання холодною водою на повітрі, ходьба та біг по снігу бо­соніж проводяться за принципом поступовості та систематичності.

Вже 17 років у нашому дошкільному закладі діє група інтенсивного загартування . Діти відбираються за власним бажан­ням та за згодою батьків. Нині у групі загартування 21 дитина, які відчувають духовну радість від

здобутої перемоги над собою. Уявіть собі: зима, сніг, мороз, а маленькі діти бігають по сніжку навколо дитячого садка в труси­ках, а потім обливаються прохо­лодною водою. І помітні резуль­тати — відсутність хвороб, бадь­орість і високий емоційний тонус вихованців групи інтенсивного загартування свідчать, що це найкращий порятунок від фізич­них хвороб.

Колектив працює над пошуком нових форм і методів оздоров­лення дітей, але одним із основ­них є і питання харчування. Ціка­вими виявилися напрацювання дніпропетровського лікаря В.Пиворчука. Він наводить перелік продуктів (52 найменування) се­ред них є споживання у сирому вигляді цибулі, часнику, моркви, капусти, буряка, лимону, яблук. Автор вважає за необхідне щод­ня з'їдати 5 продуктів з переліку, запроваджено в дитячому садоч­ку "Дні сироїжки", під час яких діти з задоволенням смакують сирими овочами та фруктами.

Під час літнього оздоровчого періоду покращується набір про­дуктів харчування, до складу яких входять овочі, фрукти, соки, ри­ба, кисло — молочні продукти. Харчування дітей проводиться згідно норм, перспективного ме­ню на кожні 10 днів, із врахуван­ням калорійності, затвердженого санітарно- епідеміологічною станцією. Вартість харчування на одну дитину в день у середньому складає: ясла — 12-13 грн., са­дова група — 15 -17грн.

Дошкільний навчальний за­клад " Ізумруд" обрав той вид за­ходів, який більше відповідає умовам помірного кліматичного поясу. Найпростіші загартувальні процедури засобами природи знайшли відображення в усіх ре­жимних процесах життєдіяль­ності дітей і формах роботи з фізичного виховання. Саме такі природні методи загартування, які доступні кожній дитині, неза­лежно від стані її здоров'я та фізичного розвитку, які не вима­гають спеціального обладнання, великих зусиль та часових витрат і органічно вписуються в режим дня, є основними в цій дошкільній установі .

Кам'янський р-н

 

Останнє оновлення на Вівторок, 21 вересня 2010, 05:00
 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиWeb-Craft.com.uaСоздание сайта