Засновано в березні 1940 року.          Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна  
Засновники: Міністерство освіти і науки України; ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Всеукраїнське педагогічне товариство ім.Григорія Ващенка; Трудовий колектив редакції Творча спілка вчителів України; Академія інженерних наук України; Спілка викладачів вищої школи та науковців України
Номер 11 (23 лютого - 2 березня 2011 року) PDF Друк e-mail

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підписав Галузеву Угоду з Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 - 2015 роки.

Вперше за останні 10 років відповідна угода регламентуватиме та розширюватиме сферу урядової співпраці з найбільшою профспілкою України протягом 5 років.

За результатами дії попередньої угоди значний обсяг роботи ознаме­нувався такими результатами: - прийняті типові штатні нор­мативи спеціальних загально­освітніх шкіл;

-     розроблено нове Положен­ня про атестацію педагогічних кадрів;

-     підготовлений проект нака­зу Міністерства щодо затвердження типового контракту керівників за­кладів освіти, тощо.

Відповідно, нова Галузева Угода передбачає продовження та поглиб­лення спільної роботи Уряду та профспілок. Серед планів та пріори­тетів — розроблення кваліфікаційних характеристик працівників галузі і

типових нормативів таких закладів та установ освіти, як позашкільні, вищі навчальні заклади, дитячі бу­динки та вечірні школи.

В рамках Угоди Міністерство бу­де відстоювати ухвалення рішення стосовно поширення дії постанови Кабінету Міністрів України про встановлення 20% надбавки за пре­стижність праці на всіх педагогічних працівників; розгляне можливість матеріального заохочення кращих педагогів та молодих спеціалістів, упорядкує розміри стипендіального забезпечення, а також буде виріше­

но питання підвищення розмірів по­садових окладів педагогічних працівників, як це передбачено ст. 57 Закону України "Про освіту", та встановлено перший тарифний роз­ряд на значно більш високому рівні.

Голова Профспілки зазначив, що дуже задоволений активізацією співпраці з Міністерством та резуль­татами.

"І той факт, що вперше Галузева Угода підписана на початку року і аж на п'ять років — додає оп­тимізму", — наголосив Георгій Труханов.

 

 

У злеті думки, фантазії, любові...

Untitled.FR10

 

 

24 лютого стало особливим днем для столиці на­шої держави. Адже Київський Палац дітей та юнацтва прийняв у своїх стінах талановиту молодь з усієї України — учасників Першої Всеукраїнської виставки-звіту "Країна юних майстрів". Того дня на першому та другому поверхах закладу збудували своєрідні містечка представники різних напрямків творчої діяльності — винахідництва, моделювання, декоративно-ужиткового мистецтва, охорони природи.

Уперше за роки незалежності України таку виставку-звіт всіх видів дитячої творчості загаль­нодержавного рівня відвідав Президент України — Віктор Янукович. Поважними гостями чарівної та різнобарвної країни, яку, здається, по праву можна назвати державою польоту думки, фантазії та любові до улюбленої справи, стали також Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Та­бачник, заступник Міністра Бо­рис Жебровський та Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

А сформували цю державу за­гадкові "Місто фантазерів, конст­рукторів та винахідників", "Місто креативних ідей" (збудували його члени Малої академії наук Ук­раїни), "Місто юннатів та еко­логів", "Місто мистецтв і народ­них ремесел", "Зоряне містечко" (тут оселилися вихованці Авіаційно-космічної академії) та "Місто кіномистецтва". Розгада­ти ж секрети всіх цих містечок можна було під час екскурсії ни­ми. Творцями їх стали діти з усіх куточків України. Саме вони, за словами Дмитра Табачника, власне, і виступили ініціаторами проведення такої виставки.

 

 

 

 

 

 

 

фото Кос тянтина ГОЛУБЄВА

 

 

 

 

* ВИХОВАННЯ *

 

 

У злеті думки, фантазії, любові...
(продовження)
Ось вона улюблена справа

З самого ранку в приміщенні Київського Палацу дітей та юнацтва розпочалася ретельна підготовка до представлення власних творчих досягнень та зустрічі гостей. У холі відвідувачів вітав дитячий народ­ний художній колектив ансамблю народної Untitled.FR10-1музики "Первоцвіт". Його маленькі учасники із особливим зо­середженням виводили українські мотиви на сопілках, бубнах та скрипках, співали пісень.

Відчувався в повітрі і дух захоп­лення та хвилювання. Адже найталановитіші юні вчені, конструктори, ви­нахідники, астрономи, натуралісти, художники, кіномитці мали змогу розповісти про свої ідеї, продемон­струвати власні витвори керівництву держави. Кожен хотів бути почутим. І кожному слід було приділити увагу. А це місія — з непростих. І все ж її вда­лося виконати Міністрові Дмитру Табачнику, який одним із перших при­був на виставку.

"В Україні працює 79,5 тис. дитя­чих центрів, гуртків, об'єднань, еко­логічних центрів, натуралістичних, бригад юних лісників, центрів есте­тично-художньої, технічної, моделювальної творчості. Крім того, держава і бюджети місцеві утриму­ють майже 1,5 тис. закладів — це і палаци дітей та юнацтва, це і технічні школи, і об'єднання. А всього займається в них майже 1 млн. 300 тис. дітей. Тобто більше третини всіх школярів на постійній основі займаються якоюсь улюбле­ною справою", — такі слова Дмитра Табачника стали вагомим аргумен­том на підтвердження того, що Ук­раїна, безсумнівно, має талант. І він примножується: "Приємно, що в 2010 році на кілька відсотків стало більше цих дитячих закладів, і на кілька тисяч стало більше дітей, які їх відвідують".

Відповідно, виникає запитання: як же така кількість дітей змогла взяти участь у виставці. Однак "Країну юних майстрів" збудували вже, мож­на сказати, визнані майстри своєї справи — переможці Всеукраїнських конкурсів за номінаціями. "Якщо це були юні екологи — то кращі в своїх номінаціях, якщо юні конструктори

—        то кращі, якщо юні винахідники — то кращі, які перемагали на міжна­родних, всеукраїнських або євро­пейських конкурсах. Крім того, тут представлені переможці всеук­раїнських конкурсів декоративно- ужиткового мистецтва, діти, які ви­рощують кращих кролів, займаються сортовипробуванням різних видів ягід та фруктів", — розповів жур­налістам Дмитро Володимирович.

Міністр з радістю познайомився з творіннями, на його переконання, майбутніх Корольових, Сікорських, Янгелів, тих, хто "зможуть просла­вити Україну в світі в ХХІ, ХХІІ столітті". Дмитро Табачник зазна­чив, що саме технічна творчість на сьогоднішній день є одним з пріоритетів роботи органів уп­равління освітою. І тому особливо важливо, що в цьому напрямку на виставці представлена велика кількість робіт. Як зазначив Міністр, "це цікаві винаходи, пов'язані навіть з енергозбереженням, з мож­ливістю одержання вітрової енергії, з використанням солоних розчинів для енергозбереження".

У вирі екскурсії

Ось така різнобарвна країна утво­рилася. І всі її жителі з українською гостинністю зустріли Президента України Віктора Януковича. А як же познайомитися з усіма її дивами, аби не пропустити жодного? І тут на допомогу прийшли мери містечок

— учні загальноосвітніх та по­зашкільних освітніх закладів у ролі обізнаних екскурсоводів.

Одними із перших на екс­курсійному маршруті опинилися стендові і діючі моделі суден — як сучасних, так і стародавніх, великі та малі. Президентові натхненний моделіст Іван представив дві мо­делі: каравелу із флоту Христофора Колумба та корабель-представник ХVШ-ХХ століття, який зайняв пер­ше місце на Всеукраїнській вис­тавці. За словами Івана, все виго­товлено вручну. І це робить всі ви­роби, представлені на виставці, по- справжньому унікальними та безцінними.

Серед експонатів куточку стен­дового моделювання — і копії існу­ючих кораблів. Наприклад, "Клуб мандрівників" — найліпший, за сло­вами ще одного юного моделіста, лайнер в світі, який він особисто бачив у порту Ялти. Масштабна ж модель робилася за фотографією. Однак у ній вдалося відтворити найменші деталі великогабаритно­го круїзного лайнера.

Не менш різноманітними вияви­лися і моделі літаків, деякі з яких здатні розвивати швидкість до 150 км/год. Один із авторів таких спритних повітряних підкорювачів запропонував виготовити ексклю­зивну модель і для онука Президен­та. Цим комунікабельним мо­делістом виявився 14-річний Дмит­ро Букшань із м. Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Майбутня мо­дель літака "Катана", за словами Дмитра, працюватиме на електрич­ному акумуляторі, матиме розміри

метр на метр та зможе виконувати всі пілотажні фігури в повітрі. А легкість керування забезпечить дистанційний пристрій. Віктор Янукович із зацікавленням прийняв пропозицію та обговорив із Дмит­ром умови передачі готової моделі.

Україна має безліч перспектив для розвитку науки та техніки. У цьому переконали молоді автори креативних ідей. Зокрема, вони презентували проекти запобігання паводків на Західній Україні, маке­ти, конкретні розрахунки для будівництва водосховищ, які здатні виробляти значні обсяги енергії.

Свою увагу юні винахідники приділили й проблемі енергозбе­реження. Так, Володимир Белай із Запорізької області представив свій проект побутової водо­нагрівальної установки, яка забез­печує сільський будинок гарячою водою за рахунок тепла пічної гру­би. Вона здатна заощаджувати 1,5 тони вугілля або 500 кВт/год елект­ричної енергії за опалювальний се­зон. "Коли ми топимо кам'яну піч, то вона нагріває грубу, на грубі встановлюється колектор, який за рахунок тепловіддачі нагрівається. А бак-акумулятор збирає гарячу воду, яку можна надалі використо­вувати для побутових потреб", — розповів винахідник. Така установ­ка вже успішно працює в його хаті в с. Вишнювате Запорізької області.

Молоді науковці виявили особли­ву турботу про навколишнє середо­вище та представили, зокрема, терекони майбутнього. Вони не тільки будуть приносити користь, а й при­крашатимуть міста на Сході Ук­раїни. Така увага до актуальних еко­логічних проблем нашої держави переконує, що молоде покоління не байдуже до того, в якій країні вони житимуть та готові працювати над її розвитком та вдосконаленням.

Перспективні натуралісти та еко­логи подарували Президентові кни­гу про Донеччину та скам'янілий уламок дерева раукарі, якому біля 300 млн. років. Також презентували фотовиставку "В об'єктиві нату­раліста"

Екскурсія в містечку юннатів ста­ла особливо насиченою та різно­манітною. Тут звідусіль лунали зву­ки живої природи, авторами яких виступили різноманітні види пта­шок — вихованці юнацької ферми. Серед творців цього містечка — Клуб любителів домашніх тварин, що працює на базі тваринницького відділку Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Пташник пред­ставили різні породи гусей, курей, цисарок, павичів, фазанів. У крольчатнику поселилися кролі порід сірий і білий велетень, декоратив­ний "баран" висловухий. Учасниця Клубу любителів домашніх тварин розповіла, що у центрі також пра­цює навчальна пасіка.

Зустрічав гостей і бабак Мишко зі Львова, якого хлопчик Данило розбудив спеціально для поїздки в Київ. А навпроти нього розмістили­ся дивовижні голуби із розкішним пір'яним кашне. І все це царство вирощене та доглянуте дитячими руками.

Ми поспілкувалися із натхненними природоохоронцями — представни­цями Надвірнянського лісництва, що діє на базі Національного еколого- натуралістичного центру. Вікторія Свидрик та Леся Сищук розповіли про налагоджену роками (а лісництво відсвяткувало вже своє 25- річчя) систему розведення та збере­ження різних видів рослин: "У своєму лісництві ми вирощуємо такі культу­ри, як тис ягідний, самшит, ялиця біла, туя західна. У нас є різні шкілки для виноградництва, теплиці". У лісництві займаються учні з різних шкіл Івано-Франківської області.

Багато з рослин, які вирощують тут, — рідкісні та вимогливі, а отже, вимагають особливого піклування. Значна увага приділяється збільшенню кількості зелених кра­сунь та красенів. Саме для цього, за словами дівчат, молоді лісники ведуть спеціальний журнал шевцю­вання, у якому записують строки, коли збирають пагони певних рос­лин для того, щоб потім їх розсад­жувати. "Літнє шевцювання ми про­водимо у липні, а весняне — у квітні і в травні. Терміни залежать також від погоди. Шевці ж для зимового шевцювання ми збираємо у лютому і зберігаємо їх у холодному підвалі", — докладно та з особливим захоп­ленням розповідають Вікторія та Леся.

І ми переконуємося, де існує та­кий ретельний підхід до своїх обов'язків, будуть успіх та розви­ток. Про це свідчать і численні рос­лини, представлені в експозиції ви­ставки лісництв.

Екскурсоводи-початківці проде­монстрували і роботи декоративно- прикладного та образотворчого мистецтва — керамічні, гончарні, плетені солом'яні вироби, виши­ванки, колекцію писанок, ляльок- мотанок. Також уяву екскурсантів вразили космічна станція з соняч­ним вітрилом, кабіна тренажера- літака "Аеропракт-22", квадрокоптер, спеціальне обладнання для по­льотів. Ці експонати — "жителі" відповідних містечок.

А ще наші юні таланти — автори дивовижних фільмів. Вони не тільки пишуть сценарії, а й самі малюють та знімають. "У нас відбувається ви­ховання дітей засобами аудіовізу­альної культури. Ми пропонуємо дітям самовиразитися за допомо­гою такого надзвичайно різноплано­вого виду мистецтва, як кіно. Весь процес кіно — від А до Я — ство­рюється дитиною", — розповіла нам педагог-методист Дитячо-юнацько­го кіноцентру "Веснянка" (м. Дніпро­петровськ) Нателла Вигонна.

А її вихованка Вероніка запропо­нувала переглянути керівництву на­шої держави мультфільм "Моя країна", виконаний у неординарній техніці — за допомогою перекла­дання зерна. На екрані, немов час­тинки калейдоскопу, з'являлися символи нашої сучасної України. Серед них — колос, ракета.

Ось такі проекти, моделі, жива природа вражали відвідувачів. Дмитро Табачник зазначив: "Ми побачили таку кількість таланови­тих дітей, розкутих, які гармонійно представляють всі регіони України. Учасники виставки з найменшого райцентру не поступаються вихо­ванцям найкращих центрів дитячої творчості міст-мільйонників".

Бачимо перспективу

Untitled.FR10-2По завершенню екскурсії юні ор­ганізатори дійства подарували Президентові "Енциклопедію дитя­чої творчості" про юних талантів Ук­раїни. У ній зібрано відомості про все позашкілля України: як про Київський Палац дітей та юнацтва, так і про обласні палаци.

У свою чергу Віктор Янукович поділився із загалом своїми вра­женнями від побачених різно­манітних експонатів виставки: "З одного боку, це дивує, а з іншого — свідчить про те, що наша країна має майбутнє. Це талановита мо­лодь, яка здатна у найближчому майбутньому будувати красиву

сильну країну, працювати на чу­довій українській землі, займатися мистецтвом, всіма напрямками життєдіяльності і розвитку нашої країни".

Особливу вдячність Президент України висловив педагогам юних винахідників, екологів, нату­ралістів, митців, астрономам: "Я знаю, що все, що ви робите, ви ро­бите завдяки тому, що у вас, по-

перше, є велике бажання цим зай­матися, а по-друге, — у вас чудові вчителі, які вас вчать цьому мис­тецтву і вмінню любити свою спра­ву і свою рідну землі".

Очільник держави побажав учас­никам виставки на їх творчому шля­ху успіхів, натхнення і, безумовно, подальших перемог. "Вміння пере­магати і звичка перемагати — вона чи є в людини, чи немає. І я переко­нався що в цьому поколінні ця звич­ка живе, вона є і буде посилювати­ся", — впевнений Віктор Янукович.

Після насиченої екскурсії гостям заходу подарували такий же різно­барвний концерт дитячих художніх колективів "На крилах творчості". Танці, співи, гра бандуристів, дек­ламування поезії Тараса Шевченка — все поєдналося у нестримному вирі захоплених оплесків та щирих посмішок.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, який піднявся на сцену вітати учас­ників та гостей виставки, зізнався, що в такому шовковому, барвисто­му, оксамитовому оточенні висту­пає перший раз в житті.

"Земний уклін і величезна подяка всім, хто хвилювався, хто готував дітей, хто організовував працівників позашкільної сфери освіти на поїздку в Київ, хто працює в гуртках, станціях юних натуралістів, еко­логічних бригадах, дитячих парках, в школах дитячої творчості, в Малій Академії Наук, Малій Академії Мис­тецтв — тобто всьому тому освітянському загалу, який розви­ває, підтримує, вчить дітей творити. І саме завдяки Вашим зусиллям, зу­силлям Ваших вихованців відбулася сьогоднішня Всеукраїнська виставка-звіт", — звернувся Дмитро Воло­димирович до наставників майбут­нього України.

Також Міністр наголосив на тому, що найголовнішим матеріальним підсумком виставки стала мож­ливість повернення влади до роботи над Проектом Закону про фінансову підтримку з боку держави по­зашкільних закладів освіти, підго­товленим свого часу урядом Віктора Януковича. Адже на виставці Прези­дент сам переконався, на скільки це важлива та потрібна робота.

"Я думаю, сьогоднішні промені добрих емоцій, почуттів досягли кожного, хто був сьогодні присутній в Київському Палаці", — таке при­пущення Дмитра Табачника, без­сумнівно, виявилося справедли­вим. Адже дитяче захоплення влас­ною справою — невичерпне джере­ло натхнення та позитивної енергії. Міністр висловив побажання, щоб надалі така виставка проводилася щорічно.

Саме науково-технічна, художня творчість, живе спілкування з при­родою здатні допомагати дітям гармонійно розвиватися. А мож­ливість продемонструвати власні здобутки керівництву держави та тисячам відвідувачів — найкраща нагода відчути значущість своєї діяльності.

Світлана ГОРСЬКА, 

кор. "Освіти" фото автора.

 

 

 

* ОБНАДІЙЛИВІ  ФАКТИ *

Кошти на
комп 'ютеризацію

Кабінет Міністрів України на пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни ухвалив рішення про виділення у 2011 році з держав­ного бюджету коштів у розмірі 110 млн. грн. на інформати­зацію та комп'ютеризацію шкіл.

"Якщо порівнювати цьо­горічне фінансування із 2010 роком, коли запланований об­сяг бюджетних коштів складав

30 млн. грн., то воно збільши­лось майже в чотири рази", - зазначив Міністр Дмитро Табачник.

Серед регіонів України ліде­ром за кількістю отриманих на­вчальних комплексів у 2011 році стала Львівська область, на інформатизацію та комп'ютери­зацію загальноосвітніх навчаль­них закладів якої направлено більше 7,7 млн. грн.

 

 

266 новеньких автобусів

Сьогодні, 28 лютого, Уряд за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ухва­лив рішення про виділення з Держаного бюджету коштів для забезпечення сільських шкіл автобусами на загальну суму 75 млн. гривень.

За словами Міністра Дмитра Табачника, цього року 250 но­веньких автобусів надійдуть до сільських шкіл, крім того, до­датково ще 16 автобусів при­значені для дітей з особливими потребами.

Зазначимо, що кошти

виділені в рамках програми "Шкільний автобус" для того, щоб кожний школяр, який живе в місті чи селі, мав доступ до якісної освіти і мав змогу на­вчатися у добре оснащеній школі. На відміну від 2008 і

2009   років, коли за кошти Дер­жавного бюджету не було придбано жодного автобуса, у

2010 році, незважаючи на складні економічні умови, для навчальних закладів державою закуплено 112 шкільних авто­бусів. А у 2011 році ця цифра збільшилася майже у 2,5 рази.

 

Підручники для одинадцятикласників

"Сьогодні, 28 лютого, Уряд за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ухва­лив рішення про виділення з Держаного бюджету коштів у розмірі 120 млн. гривень на ви­дання підручників та навчаль­них посібників для школярів 11- тих класів", -розповів Перший

заступник Міністра освіти і на­уки, молоді та спорту Євген Суліма.

Зазначимо, що підготовка підручників здійснюється на кон­курсній основі, з урахуванням вимог державних стандартів освіти, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.

 

І електронні підручнки

Untitled.FR10-4Інститут інноваційних техно­логій і змісту освіти затвердив перелік загальноосвітніх шкіл, що візьмуть участь у випробо­вуванні електронного пристою для читання "PocketBook"

Експеримент буде проведе­но з метою створення та впро­вадження нових підходів до нормативного та методичного забезпечення впровадження сучасних інформаційних техно­логій у навчально-виховний

процес загальноосвітніх на­вчальних закладів.

В експерименті візьмуть участь п'ять навчальних за­кладів з областей та три сто­личні школи.

Учасники проекту мають провести апробацію електрон­ного пристою для читання в ек­спериментальних класах.

За матеріалами роботи та звітів учасників, Інститут інно­ваційних технологій має підго­товити аналітичну довідку про результати проведення експе­рименту.

Ідея з упровадження в освітній процес електронних підручників покликана не тільки наблизити українську школу до сучасних інформаційних техно­логій, а й покращити стан ме­тодичного забезпечення на­вчальних закладів.

Нагадаємо, що педагогічні колективи, учні та батьки що­року нарікають на нестачу підручників, а таким чином проблема буде розв'язана.

 

 

 

 

 

 

 

* ПОДІЇ І ПРОБЛЕМИ *

Ретельно і всебічно

В Міністерстві відбулась Всеукраїнська нарада началь­ників управлінь освіти і науки

Untitled.FR10-525 лютого у залі колегії Міністерства під головуван­ням Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Та­бачника відбулась Всеук­раїнська нарада начальників управлінь освіти і науки об­ласних, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій, в ході якої ре­тельно і всебічно обговорено питання організованого за­вершення 2010-2011 навчаль­ного року та з інші актуальні питання діяльності навчаль­них закладів.

Під час наради обговорюва­лися питання оптимізації шкільної мережі, реформуван­ня галузі освіти, питання збе­реження здоров'я та життя дітей.

У вступному слові Дмитро Табачник проінформував

присутніх, що на засіданні з економічних реформ на 2011 рік визначено три пріори­тетні напрямки: розвиток дошкільної освіти, упровад­ження інформаційно-ко­мунікаційних технологій та розроблення Національної рамки кваліфікацій.

Порушувалося питання за­криття українських шкіл. Дми­тро Табачник пояснив, що усі школи в Україні — українські і відрізняються лише мовою навчання. Закриває, як і відкриває, школу не Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, а відповідні органи місцевої влади. Пи­тання із закриттям пов'язане не з мовними ознаками, а ви­ключно з демографічною си­туацією.

Також, Дмитро Табачник поділився своїми враженнями з присутніми про Першу Все­українську виставку дитячої творчості "Країна юних майстрів", у якій взяв участь Президент України Віктор Янукович. У виставці були представлені дитячі роботи декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, рухомі технічні моделі, проек­ти і винаходи юних конструк­торів, презентації результатів роботи діяльності натуралістів тощо.

Представляли свої роботи 600 дітей з усіх регіонів України,

всі вони переможці міжнарод­них європейських або Всеук­раїнських відповідних творчих змагань.

У нараді взяли участь заступ­ник Міністра, керівники струк­турних підрозділів Міністерст­ва, головний редактор видав­ництва "Педагогічна преса", директор Інституту інно­ваційних технологій та змісту освіти, заступник ди­ректора Українського центру оцінювання якості освіти, керівник національного про­екту "Відкритий світ", пред­ставник Координаційного центру з упровадження еко­номічних реформ, керівники регіональних органів уп­равління освіти і науки.

 

 

 

Стипендії —— впорядку

Міністерство освіти і науки, молоді та спор­ту на 2011 рік забезпечене коштами на сти­пендіальні виплати та індексацію стипендій у повному обсязі.

Однак, через те, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" до- ходна частина державного бюджету у цілому по місяцях затверджена нерівномірно, видат­кова частина державного бюджету, у тому числі і Міністерства, у помісячному розрізі та­кож є не рівномірною.

Через це, на січень та лютий вищі на­вчальні заклади забезпечені коштами на стипендії у повному обсязі, а індексація сти­пендій, відповідно до затверджених держав­ним бюджетом лімітів, запланована у бе­резні. Таким чином, до кінця І кварталу навчальні заклади повністю розрахуються зі стипендіатами, включаючи здійснення індексації.

Крім того, для попередження утворення за­боргованості Міністерство освіти і науки, мо­лоді та спорту звернулось до Міністерства фінансів з проханням про наближення ви­датків на індексацію стипендій з наступних місяців на березень поточного року.

Доречі стипендії учнів професійно- технічних навчальних закладів будуть підвищені до 280 грн на місяць.

Розмір стипендій студентів вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації збільшиться до 560 грн. А студенти вузів ІІІ і !V рівня акредитації відчують збільшення рівня стипендії до 742 грн.

 

 

"Артек" і "Молода гвардія"
оздоровлення незахищених

Уряд підтримав ініціативу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та передбачив у 2011 році бюд­жетне фінансування на ор­ганізацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потре­бують особливої уваги і підтримки, в дитячих оздо­ровчих таборах Міжнародний дитячий центр "Артек" та Ди­тячий центр "Молода гвардія".

"Бюджетні кошти за вказа­ною програмою будуть спря­мовані на забезпечення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги та підтримки", — розповів Перший заступник Міністра Євген Суліма.

 

 

 

 

* У ФЛАГМАНІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ ХКРАЇНИ *

 

 

Виховуємо особистість

Untitled.FR10-7

Глобалізація та інформаційна революція спонукають до розширен­ня контактів між людьми, народами й державами. Все це можливо лише на основі безпосереднього спілкування, засобом якого є мова

— універсальний механізм передачі інформації та засіб комунікації. Вивчення мови у школі і ВНЗ є, таким чином, однією з головних ви­мог сучасного глобалізованого світу.

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова — один із лідерів євро­пейської вищої педагогічної освіти. Його першочергові гу­маністичні завдання — форму­вати інтелектуальний потенціал нації, забезпечити розвиток і збагачення духовного світу особистості, всіляко сприяти українському національному відродженню та повноважному входженню вітчизняної освіти до європейського освітнього простору як освіти глибоко історичної, фундаментальної, високоякісної, а відповідно й конкурентоздатної. Зрозуміло, що процеси становлення Об'єднаної Європи неможливе без соціокультурної реформаці країн-складових. Здійснити її можна лише за допомогою мовних стратегій, які забезпе­чать проникнення в суть про­блеми, визначать тенденції її розгортання відповідно до за­гальнокультурних традицій і су­часного стану розвитку країни.

Одне з основних питань національного відродження, наголошує ректор нашого університету Віктор Петрович Андрущенко — утвердження і розвиток національної систе­ми освіти і виховання, що, в свою чергу, сприятиме формуванню міжнаціональ­ної багатокультурної свідо­мості. Сприйняття світу як єди­ної системи багатогранних форм існування культур, мов, ідей, поглядів зумовлює потре­бу виховання у молоді таких людських якостей, як толе­рантність, повага до інших культур, релігій, поглядів. За­своєння здобутків світової культури крізь призму національної допомагає вихо­вувати світоглядну позицію громадянина України, здатного діяти не тільки у своїй державі, а й за кордоном.

Певна річ, побудова євро­пейського простору вищої освіти, посилення міжнародної конкурентоспроможності, формування та зміцнення інте­лектуального, культурного,

соціального та науково- технічного потенціалу — ці та інші завдання Болонського процесу можуть бути реалізо­вані лише за умови вільного міжмовного та міжкультурного спілкування його учасників.

Сьогодні володіння інозем­ною мовою є не лише науково- навчальною потребою — це вже соціально зумовлена не­обхідність, що вимагає фахівців нового напрямку. Вони мають задовольнити не лише освітні та соціокультурні потреби дер­жави, але й забезпечити міжна­родний полікультурний діалог її громадян. Не менш важлива роль у цьому процесі належить і фахівцям з літератури, зокрема зарубіжної, яка самим своїм змістом сприяє розширенню світоглядного горизонту люд­ства.

Підготовку фахівців, здат­них працювати по-новому, брати на себе професійну відповідальність, забезпечу­вати якісний рівень освіти, і здійснює Інститут іноземної філології. У цьому він спи­рається на власний історичний досвід та професійні традиції. Інститут — молодий навчаль­ний заклад. Як самостійний

структурний підрозділ у складі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова він діє з 2003 року. Та історія Інституту сягає в далеке минуле, має славне науково- освітнє коріння і налічує більш, як 175 років. Він є одним з пра­вонаступників філософського факультету, який з 1834 р. у структурі Педагогічного інсти­туту при університеті Св. Воло­димира забезпечував підго­товку фахівців-філологів. Філо­логічні науки в ньому вивчалися від дня заснування (1834), зок­рема німецька та французька мови. Згодом було запровад­жено для бажаючих викладан­ня італійської (1838) та англійської (1843) мов.

За час існування Інститут мав різні назви, структуру, співісну­вав з іншими навчальними підрозділами. Історія його роз­витку і становлення має такі віхи:

1834-1850рр. — перебуван­ня у складі філософського фа­культету при університеті Св. Володимира,

1850-1860рр. — історико- філологічний факультет при університеті Св. Володимира,

1860 — 1863рр. — перебу­вання у складі Вищих Педа­гогічних курсів при університеті Св. Володимира,

1863-1920 — перебування у складі Київських вищих педа­гогічних жіночих курсів,

1920-1930 — перебування у складі гуманітарного відділен­ня Київського інституту народ­ної освіти імені М. П. Драгоманова,

1930-1933 — мовно-літературний відділ у складі Київського інституту соціального виховання, 1933- 1945 — мовно-літера­турний відділ у складі Київсько­го педагогічного інституту,

1945-1991 — філологічний факультет у складі Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького ( з 1991-го — Київський педагогічний інсти­тут імені М. П. Драгоманова),

1993-1997 — філологічний фа­культет у складі Київського дер­жавного педагогічного універси­тету імені М. П. Драгоманова,

1997-2005 — факультет іно­земної філології у складі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,

2005р.- Інститут іноземної філології у складі Національно­го педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Мета діяльності Інституту іно­земної філології полягає у задо­воленні потреб держави і суспільства у високоосвічених спеціалістах-філологах, пере­кладачах, вчителях іноземних мов та світової літератури. Де­далі більше громадян України прагнуть одержати ґрунтовну лінгвістичну та літературну освіту. Сьогодні це конкуренто­спроможний навчальний за­клад у ринковій сфері надання освітніх послуг, лідер у галузі підготовки викладачів інозем­них мов, зарубіжної літератури та перекладачів. Він забезпе­чує формування освіченої, гар­монійно розвиненої особис­тості, здатної до постійного оновлення набутих знань, про­фесійної мобільності та швид­кої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, технологіях, системах уп­равління та організації праці в умовах ринкової економіки; особистості, призначення якої оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суве­ренну, незалежну українську

державу.

Untitled.FR10-11Гордість Інституту — його кадровий потенціал. Усі кафе­дри, а їх 7, мають у своєму складі спеціалістів найвищої кваліфікації. Взяти, напри­клад, кафедру методики ви­кладання російської мови та світової літератури. Заснова­на вона ще в післявоєнні роки відомим подружжям вчених- методистів Тетяною Фе­дорівною та Федором Федо­ровичем Бугайками. Це була перша в Україні кафедра мето­дики викладання мови та літе­ратури.

У різний час тут працювали корифеї методичної думки в Україні, досвідчені фахівці в га­лузі методики викладання мо­ви та літератури: професори М. Я. Плющ, А. Й. Капська, Є. А. Пасічник, доценти А. М. Сафонова, К. С. Біла та ін.

Тривалий час кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор Л. Ф. Мірошни­ченко. Методичні ідеї Лесі Фе­дорівни викликали підвищений інтерес і були об'єктом напру­жених наукових дискусій. По­ступово протягом 25 років під її керівництвом склалася мето­дична школа "Вчитель, на якого чекають". Сьогодні до її складу входять 4 доктори педагогічних наук, 15 кандидатів педа­гогічних наук зі спеціальності "Теорія і методика навчання за­рубіжної літератури", а також когорта кращих учителів із різних регіонів України. Зазна­чена школа стала експеримен­тальною базою для проведен­ня методичних досліджень, справжньою творчою лабора­торією, на базі якої були роз­роблені Державні стандарти із зарубіжної літератури для се­редніх навчальних закладів Ук­раїни, навчальні програми, ви­пущено багато підручників, посібників, хрестоматій, моно­графій.

З вересня 2008 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор О. О. Ісаєва. Положення її монографії "Те­орія і технологія розвитку чи­тацької діяльності старшоклас­ників у процесі вивчення за­рубіжної літератури" багато в чому визначають всю роботу сучасної школи, спрямовану на формування читацької особис­тості.

Навчально-виховний процес та науково-дослідницьку робо­ту Інституту забезпечують 200 викладачів. їхні імена добре відомі науковій громадськості, це доктори наук, професори М. Брицин, Т. Толчеева, Л. Івано­ва, О. Яременко, О. Ісаєва, Л. Мірошниченко, Ж. Клименко, О. Корнієнко, Т. Пахарєва, Є. Волощук, Ю. Романовська, Ф. Нікітіна, кандидати наук, до­центи О.Титаренко, У. Карпенко, А. Соломаха, Т. Гончарова, Ю. Глєбова, І. Гладка, А. Аста- хова, Н. Мірошникова, Н. Півнюк, Т. Плужнікова, А. Іщук, Є. Мансі, Т. Рудник, М. Тягуно- ва, Н. Хруцька, С. Антоненко, Л. Давидюк, А. Мельник, О. Охріменко, Г. Крюкова, Т. Слободянюк, В. Ніколаєнко та ін.

Уже стало правилом, що про­фесорсько-викладацький склад Інституту щороку отри­мує гідне поповнення. Це є ре­зультатом цілеспрямованої ка­дрової стратегії, дії механізмів кар'єрного росту. Суть цієї стратегії полягає в орієнтації на власний науково-педагогічний продукт. Тривалий час здійснюється системна по­етапна підготовка власних кадрів від магістратури до аспірантури та докторантури, чим створюються максимально комфортні умови для про­фесійного зростання. Протя­гом 2004-2010рр. було захи­щено 10 докторських та 25 кан­дидатських дисертації.

Входження України в загаль­ноєвропейський освітній простір, необхідність у спеціалістах вищої кваліфікації зі знанням кількох іно­

земних мов на сучасному етапі розвитку суспільства розгля­дається на державному рівні в контексті реалізації його соціаль­но-економічних і культурних стратегій. А тому одним із загаль­нодержавних завдань вищої шко­ли є створення найоптимальніших умов для підготовки кандидатів філологічних наук з різних іноземних мов.

Слід зазначити, що на підставі постанови ВАК України було створено спеціалізовану вчену раду К 26.053.15 зі спеціаль­ності 10.02.17 — порівняльно- історичне і типологічне мовоз­навство та 10.02.15 — загальне мовознавство.

В Інституті навчається біля 2000 студентів різних форм на­вчання та 50 аспірантів. Наші студенти — це професійно відібрана талановита молодь, яка докладає всіх зусиль для фахового зростання і вже у найближчому майбутньому по­сяде гідне місце серед освітянської еліти України.

У нас вже давно заведено го­тувати фахівців у режимі непе­рервного циклу, починаючи з профорієнтаційної роботи і закінчуючи організаційною та методичною опікою молодого спеціаліста на робочому місці. Особлива увага надається формуванню майбутнього кон­тингенту студентів, адже потяг до професії у багатьох почи­нається ще за шкільних років. Викладачі та студенти під час проведення педагогічної прак­тики в Київських школах прово­дять бесіди з учнями, роз­повідаючи їм про наш універси­тет, його інститути, спеціаль­ності, умови вступу, особли­вості навчання тощо. Система прийому професійно зорієнто­ваних абітурієнтів чітко відре­гульована. Щорічно серед

вступників — випускники педа­гогічних класів, випускники підготовчого відділення Інсти­туту, переможці МАН, Всеук­раїнських олімпіад.

Маркетинговий аналіз освітніх та соціально-виробничих по­треб у спеціалістах, яких готує Інститут іноземної філології, свідчить про те, що вони сьо­годні користуються надзвичай­ним попитом на ринку праці, і не тільки у сфері освіти.

Untitled.FR1Наша постійна турбота — створення методичного забез­печення навчального процесу. Досить сказати, що викладачі кафедр є авторами численних підручників, посібників, мето­дичних рекомендацій як для вищої, так і для середньої шко­ли. Протягом останніх 5 років ними видано понад 15 моно­графій ( в т.ч. і з грифом МОН України), близько 120 підруч­ників та посібників, які користу­ються популярністю серед учнів та студентів, опублікова­но сотні статей.

Велике значення в Інституті надається науково-дослідній діяльності. Серед пріоритетних напрямків цієї діяльності слід виділити такі: термінологія гу­манітарних наук, теорія пере­кладу і проблема еквівалент­ності, соціокультурні аспекти, жанрово-стилістичні та прагма­тичні проблеми перекладу; порівняльні дослідження ук­раїнської, російської романсь­ких і германських мов та літера­тур; розвиток зарубіжної літе­ратури в XX столітті, алгоритм підготовки читацької особис­тості, компетентнісний підхід до вивчення літератури тощо.

Пожвавлюють науково- дослідницьку діяльність, до­дають їй стимулів такі захо­ди; як щорічна міжнародна науково-практична конфе­ренція "Діалог мов і культур", міжнародна студентська кон­ференція "Культура і мова сучасної молоді" тощо.

В Інституті діють наукові гуртки та проблемні групи, у яких мо­лоді науковці під керівництвом професорів та доцентів кафедр розробляють актуальні мовоз­навчі та літературознавчі про­блеми. Студенти є учасниками Всеукраїнських предметних олімпіад, наукових конференцій, круглих столів, фестивалів тощо.

Так, наприклад, студенти бра­ли участь у II Міжнародному сту­дентському фестивалі "Друзья, прекрасен наш союз" у місті Вар­шава (Польща), де посіли II місце. Студенти III-IV курсів спеціальностей "російська та англійська мови", "російська та польська мови" Заруба А., Михайлова Т., Ковальчук І., Бакарджиєва Д, Марчук Н. перемогли у

I-му етапі Всесвітнього фестива­лю у місті Санкт-Петербург. Сту­дентка IV курсу Годонюк Ве­роніка посіла I місце у конкурсі "Поезія 2010" за сприяння по­сольства Франції в Україні. Сту­денти нашого Інституту брали участь у конкурсі перекладу по­еми Мігеля Фернандеса "Город- фабрика" у місті Харкові (Сіренко П., Силенко Д.), у конференції, присвяченій річниці з дня народ­ження Б.Брехта (Бігун І.), у кон­ференції "Міжнародне право в контексті іноземного перекладу" (Танцюра О., Абрамова І., Дьяченко І., Кучер М., Христинко Ю., Турська Н., Свищо В.). Студенти також були учасниками круглого столу "Формування міжкультурної іншомовної компетенції у майбутніх вчителів, економістів, податківців", щорічної студентсь­кої наукової конференції, присвя­ченій вихованню рис лідера у майбутніх вчителів (спільно з фондом Маршала Крістена (Спо­лучені Штати Америки), у конкур­сах студентських науково- дослідницьких робіт тощо.

На міжнародному рівні ак­тивізоване співробітництво в галузі практичної підготовки студентів із зарубіжними ВНЗ, які мають партнерські стосунки з НПУ імені М.П. Драгоманова, налагоджена система залучен­ня до навчального процесу у міжнародних спеціальних та наукових програмах та грантах:

Fulbright (Фулбрайт) — міжнародна програма обміну науковців, яка здійснюється за підтримки уряду США.

Навчання у літньому універ­ситеті І.Т.А.С.А. Седжеста (о. Сицилія).

Програма зовнішнього тесту­вання з англійської мови учнів загальноосвітніх і спеціалізова­них навчальних закладів "Test your English" і т.ін.

Проект "Зніми свій дидактич­ний фільм з видавництвом HUEBER" (Німеччина).

Налагоджено співпрацю із зарубіжними викладачами, зміцнено міжнародні контакти кафедр Інституту іноземної філології з посольствами іно­земних держав:

Проект " Від Заходу до Схо­ду" ( співпраця з посольством Японії);

Проект "Росія і Україна — діалог культур" (співпраця з по­сольством Росії).

Інститут іноземної філології цілеспрямовано, у повному об­сязі, відповідно до сучасних вимог надає комплекс освітніх послуг лінгвістичного та літе­ратурного циклів, забезпечує своїм вихованцям знання і уміння, які роблять їх конкурен­тоспроможними на ринку праці.

 

 

Європейські пріоритети

24 лютого Перший заступ­ник Міністра Євген Суліма взяв участь у засіданні Асоціації ректорів педагогічних універ­ситетів Європи.

У засіданні, яке пройшло під головуванням Президен­та Асоціації, ректора Національного педагогічного університету імені М.П.Дра­гоманова В.П.Андрущенка, також взяли участь Прези­дент Національної академії педагогічних наук України

Untitled.FR10-8В.Г.Кремень, ректори педа­гогічних та класичних універ­ситетів.

Основну увагу учасники засідання приділили про­блемі розроблення нової кон­цепції педагогічної освіти Ук­раїни та питанню завершення роботи над 25-томним видан­ням "Вища педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьо­годення та перспективи роз­витку"

У своєму виступі Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни Євген Суліма підкрес­лив, що вчитель — це людина, яка здійснює навчання та ви­ховання, бере на себе відповідальність за розвиток і формування людини. Призна­чення педагога в суспільстві

— духовне відтворення нації, виховання громадянина, патріота своєї держави. І відповідальність держави пе­ред вчителем вкрай важлива. Тому, сьогодення ставить пе­ред нам виклики стосовно пи­тань підготовки педагогічних працівників у всіх її аспектах

—  від змісту педагогічної освіти, практичного навчання

створення належних умов за місцем їх роботи. Зміст педа­гогічної освіти повинен на­повнюватися на 70 відсотків прикладною складовою і на 30 — фундаментальною.

Одним з пріоритетів має стати вивчення студентами- педагогами іноземних мов. Необхідно переглянути за­старілі методики викладання у вищих навчальних закладах англійської, німецької та інших іноземних мов, розро­бити нові, запозичивши досвід з Європи.

Сьогодні постає нагальна потреба створити при універ­ситетах, які здійснюють підго­товку вчителів, спільно з Національною академією пе­дагогічних наук України на­укові лабораторії з підготовки підручників для студентів, на­вально-методичної літерату­ри, розроблення методик ви­кладання іноземної мови, на­вчальних дисциплін про­фесійного спрямування.

Untitled.FR10-5У педагогічній освіті нам не­обхідно відмовитися від сте­реотипу, який склався за ос­танні 10-15 років, а саме: усвідомлення, що комп'ютер

— це лише засіб викладання навчального предмета "Інфор­матика". Використання інфор­маційно-комунікаційних тех­нологій має стати ефек­тивнішим, зокрема під час вивчення інших навчальних дисциплін із застосовуванням міжпредметних зв'язків. Ми повинні спонукати викладача педагогічного університету до створення власних методич­них розробок з використання стандартних програмних за­собів.

Також, Євген Суліма зосе­редив увагу учасників

засідання на необхідності у найближчій перспективі пе­реглянути підходи до розроб­лення тестових завдань для відбору молоді до вступу на навчання до вищого навчаль­ного закладу, зокрема спря­мувати ці тести саме на вияв­лення здібностей вступників, здатності їх навчатися, а не тільки вимірювати їхні знання. Особливо це важливо для мо­лоді, яка бажає здобути про­фесію вчителя.

Крім цього, виступаючи на засіданні, Перший заступник Міністра освіти і науки, мо­лоді та спорту України Євген Суліма наголосив на важли­вості збереження та розвитку педагогічних університетів в регіонах як осередків форму­вання новітньої педагогічної науки і практики, підготовки

нової генерації вчителів та ви­хователів.

За результати обговорен­ня, з метою розроблення нової концепції педагогічної освіти, створено робочу групу.

 

 

 

 

 

* МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО *

 

У пошуках узгоджень


У Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбулася V Міжнародна науково-практична конфе­ренція "Психолінгвістика в сучасному світі". Конференції з актуальних про­блем психолінгвістики тут щорічно організовуються співробітниками лабора­торії "Психолінгвістика розвитку дитини" у співпраці з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститутом мовознавства Російської Ака­демії Наук (м. Москва, Росія), Російським державним педагогічним універси­тетом ім. О.І.Герцена (м. Санкт-Петербург, Росія), Ризькою Академією педа­гогіки та управління освітою (м. Рига, Латвія) та за сприяння Української асоціації психолінгвістів.

Конференція зацікавила над­звичайно глибоким і різностороннім проникненням у пробле­ми психолінгвістики — науки, яка не так уже й давно розви­вається на теренах України, але має все більше прихильників з різних галузей гуманітарного знання. У роботі конференції взяли участь українські вчені з Дніпропетровська, Житомира, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Луганську, Луцьку, Миколаєва, Переяслав-Хмельницького, Сімферополя, Слов'янська, Тер­нополя, Харкова, російські коле­ги з міст Єлець, Іваново, Калуга, Москва, Омськ, Санкт-Петер­бург, Тверь, Хабаровськ та ла­тиські вчені з Риги, які загалом представляли 37 університетів та академічних установ.

Untitled.FR10-12Пленарне засідання відкрила Ірина Румянцева, доктор філо­логічних наук, доктор психо­логічних наук, професор Інституту мовознавства РАН (м. Москва). У доповіді "Про "психопросодику" мовлення як розділу сучасної психофонетики в психолінгвістиці" вона зауважила, що поруч із таки­ми усталеними термінами, як "мовна свідомість", "мовне мис­лення", "мовна особистість" не­обхідно ввести у понятійний апа­рат психолінгвістики й лінгвопсихології терміни "просодичні типи особистості", "просодичні типи темпераменту", а також "психофонетика", один із розділів якого вчена запропонувала назвати "психопросодикою".

Олександр Холод, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики Київсько­го міжнародного університету присвятив виступ розрізненню понять "масова комунікація" і "психологічний вплив". Учений зазначив, що серед дослідників галузей "Соціальні комунікації" та "Психологія" нині відбу­вається досить серйозна неуз­годженість у розумінні зазначе­них понять. Зокрема психологи є прихильниками ототожнення згаданих понять; фахівці із соціальних комунікацій вбачають необхідність різного тлумачення понять "масова комунікація" і "психологічний вплив", обґрун­товуючи таку позицію як різними функціями, так і різними соціаль­ними задачами аналізованих явищ. На базі порівняльного аналізу розглянутих дефініцій О.М.Холод описав конкретні їх характеристики. Зокрема, з- поміж характерних ознак масо­вої комунікації вчений назвав

такі: 1) вид комунікації; 2) гете­рогенність; 3) анонімність; 4) публічність під час транслюван­ня; 5) одночасність у досягненні адресату; 6) нестійкий характер; 7) неможливість перевірити інформацію; 8) відсутність фіксації миттєвого зворотного зв'язку; 9) "виховання" аудиторії; 10) висока витратність транс­ляції повідомлень; 11) спро­щеність продукту масової ко­мунікації; 12) утворення різних соціальних та інтелектуальних ніш аудиторії; 13) протягування цільової аудиторії.

Виступ Наталії Фоміної, док­тора психологічних наук, профе­сора Рязанського державного університету ім. С.О.Єсеніна, академіка Міжнародної академії наук педагогічної освіти й Ака­демії іміджелогії "Особливості мовної особистості менеджерів і педагогів" був присвячений ак­туальній проблемі вивчення мовної особистості в єдності її комунікативно-лінгвістичних й індивідуально-психологічних ха­рактеристик. Учена розкрила лінгвістичні (мовні, мовленнєві, значеннєво-смислові) й психо­логічні (мотиваційні, когнітивні, регулятивні, емоційні) особли­вості менеджерів і педагогів.

Важливості володіння май­бутніми педагогами й психоло­гами комунікативною компе­тентністю для набуття досвіду виконання професійної діяль­ності й досягненні її ефектив­ності, а також порівнянню ко­мунікативної компетенції цих двох категорій працівників приділила увагу Ольга Корніяка, доктор психологічних наук, го­ловний науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С.Кос­тюка НАПН України.

У доповіді Марина Єлісеєвої, кандидата філологічних наук, до­цента Російського державного пе­дагогічного університету ім. О.І.Герцена (м. Санкт-Петербург, Росія) "Дитячі мовленнєві самови­правлення як прояв мовної ре­флексії" було зазначено, що само­виправлення — це перший прояв метамовної діяльності дитини; перший із показників усвідомле­ного ставлення дитини до мов­лення — виправлення дитиною власного мовлення, яке виникає без впливу ззовні або під впливом мовлення дорослих. Учена дійшла висновку, що самови­правлення виникають унаслідок співставлення дитиною власно­го висловлювання із нормою. У міру дорослішання дитини деякі типи самовиправлення зникають, оскільки дитиною засвоюються певні мовні явища. Таким чином, мовленнєві самовиправлення мо­жуть розглядатися як критерій пе­реходу дитини до нового етапу за­своєння того чи іншого мовного явища.

Під час конференції працювали секції "Психологічні аспекти пси­холінгвістики", "Мовознавчі ас­пекти психолінгвістики", "Соціаль­но-комунікативні аспекти пси­холінгвістики".

Обговорення проблем на кон­ференції підтвердило, що про­блематика психолінгвістики має бути представленою в навчаль­них курсах, що входять до про­грами підготовки філологів, де­фектологів, психологів, педа­гогів. Учасники конференції од­ноголосно було прийняли резо­люцію V Міжнародної науково- практичної конференції "Пси­холінгвістика в сучасному світі" (22-23 жовтня 2010 року), у якій зокрема зазначено, що діапазон психолінгвістичних досліджень достатньо широкий і передба­чає необхідність подальшого альянсу фахівців психології, філології, соціальних ко­мунікацій і педагогіки.

Зважаючи на важливість досліджуваних проблем рекомен­дувати відповідним інстанціям внести до переліку наукових спеціальностей, за якими захища­ти дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата й доктора наук, спеціальність "Психолінгвістика", а також ввести до навчальних планів підготовки майбутніх фахівцівгу- манітаріїв усіх спеціальностей на­вчальну дисципліну "Пси­холінгвістика" як обов'язкову.

Лариса КАЛМИКОВА, 

професор, завідувач лабораторії "Психолінгвістика розвитку дитини" ПДПУ ім. Г.Сковороди

Наталія ХАРЧЕНКО, 

доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ПДПУ ім. Г.Сковороди 

 

 

 

 

 

* НИМИ ПИШАЮТЬСЯ *

 

 

Людина обов'язку

Він, ще зовсім молодий хлопець, одягнувши форму, влився до лав обо­ронців Києва. Хіба знав тоді, що його служба в армії затягнеться на довгі роки.

Untitled.FR10-14Уроки мужності Миколи Аркадійовича Рябу хіна почалися з перших бойових днів.

...Скільки ще треба було витримати в неймовірній на­прузі нервів, звідки бралася наснага виборювати оцю страхітливу бійню людських тіл, але на те він і командир, щоб за бійців нести відповідальність, і він не має права розпускати свої нер­ви. вони, перш за все, чека­ють сміливих дій від коман­дира, стежать за кожним ру­хом, який своєю волею веде їх у бій, обдумавши хід опе­рації, — відповідаючи за них, і вони вірять командиру.

Той бій мав неабияке зна­чення для фронтової долі Ми­коли Аркадійовича. Його було відзначено медаллю "За бой­ові заслуги".

Тривали гарячі бої з против­ником, атака за атакою, дохо­дило й до рукопашного, а коли не ставало патронів, викорис­товували фашистську зброю, знову вели вогонь. Командир наказував собі: думай, спо­глядай, вирішуй! Найбільша мужність командира — мужність відповідальності.

Микола Аркадійович справді дивовижна людина. Як коман­дир мінометної роти, звик вою­вати під відкритим небом, не захищений бронею, пам'ятав, що він на війні, де перемагає сильний.

За бойові заслуги нагород­жений п'ятьма орденами, со­рока медалями і іншими бойо­вими заслугами. Серед них "Орден Червоної Зірки", трьо­ма орденами Вітчизняної війни, "Богдана Хмельницько­го" і інші.

А народився Рябухін М.А. в селі Скакунка, яке розташова­не на річці Соб, Липовецького району, Вінницької області.

З шостого класу вчителька ботаніки залучила молодого школяра до вирощення сор­тових порід картоплі на науко­вому рівні (добір родючого грунту, підбір род.чих сортів, які б давали більш потужний урожай), і в цьому плані Мико­ла Рябухін мав успіх, бо мав свою експериментальну ділянку.

Пішов в перший клас місце­вої неповної школи, яка була розміщена в невеличкому приміщенні. Для обігріву ви­користовувались цегляні печі, і необхідно було заготовляти дрова.

Untitled.FR10-13Не вистачало шкільного об­ладнання, але це не заважало дітворі отримувати знання.

Згодом вступає у Вінниць­кий педагогічний інститут, на відділення "Російська література". А у 1951 році до КДПУ імені М. Горького (НПУ імені М.П. Драгоманова), відділ шкільної педагогіки, закінчив з відзнакою. Був рекомендований до аспіран­тури, яку успішно закінчив. Працює помічником дирек­тора інституту з наукової ро­боти, кандидатську дисер­тацію, захищає. На основі наукових та педагогічних досліджень опублікував по­над 50 наукових праць і де­сятки на військово патріотичну тематику.

Очолює ветеранську ор­ганізацію університету.

В огляді конкурсів вете­ранських організацій ВНЗ Києва організація ветеранів війни, праці, Збройних Сил НПУ імені М.П.Драгоманова зайняла перше місце.

В цьому його заслуга також

 

 

Микола КОТ,

кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

 

* ВИЯВИЛА ГЕНПРОКУРАТУРА *

 

400 осіб чинили махінації з "освітнім" майном

 

Untitled.FR10-15Прокуратура порушила 9 кримінальних справ щодо за­конності відчуження майна та земель навчальних закладів.

Відповідні рішення були прийняті органами прокурату­ри після перевірки додержан­ня законодавства навчальни­ми закладами, повідомляє прес-служба ГПУ.

Внесено 900 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності при­тягнуто майже 400 осіб.

Опротестовано 200 неза­конних актів. За втручання прокурорів відшкодовано 2,3 мільйонів гривень.

Попереджено незаконне вилучення 326 га земель за­кладів освіти.

Українська правда 

 

 

* ПЕРСПЕКТИВА НАНОТЕХНОЛОГІЙ *

 

У 2045 році
люди зможуть стати безсмертними

Журналіст американського видання Time Лев Гроссмен у своїй статті, опублікованій в останньому номері журналу, наводить низку прикладів, котрі свідчать про те, що до 2045 року людина зуміє бути безсмертною.

Комп'ютери стають все більше швидкодіючими, по­яснює автор. Мало того, їх швидкодія наростає в при­скореному темпі. Рано чи пізно їхні можливості набли­зяться до можливостей людського розуму — не тільки щодо арифметичних обчис­лень чи музичного твору, але також щодо здатності водити машину, писати книжки, ро­бити моральний вибір, милу­ватися картинами і робити дотепні зауваження на вечірках. Якщо прийняти цю тезу, то комп'ютери будуть розвиватися нестримно і ста­нуть набагато розумніші за нас. "До того ж, темпи їхнього розвитку ще більш приско­ряться, оскільки вони візьмуться за розробки самих себе, відтіснивши своїх повільних творців-людей", — пише журнал.

Журналіст наводить як приклад історію про школя­ра Реймонда Курцвайля, ко­трий 15 лютого 1965 року взяв участь у телешоу Я маю таємницю. Юнак виконав на роялі коротку музичну п'єсу. Зрештою, журі здогадалась, що музика складена комп'ютером, а Курцвайль продемонстрував перед ка­мерами пристрій розміром із письмовий стіл, який зібрав сам.

Untitled.FR10-16"І ось тепер, через 46 років, Курцвайль вважає: набли­жається момент, коли комп'ютери матимуть розум і будуть не просто мислити, але мислити краще за людей. Це цілком і безповоротно пе­ретворить людство: його тіло, свідомість, цивілізацію", — пише автор. За розрахун­ками Курцвайля, людська цивілізація, якою ми її знаємо, закінчиться років че­рез 35.

За словами автора статті, передбачити поведінку надрозумних інтелектів неможли­во — для цього треба бути не дурнішим за них самих. "Але гіпотез предостатньо: може, ми схрестимося з ними — пе­ретворимося на надрозумних кіборгів, комп'ютери стануть продовженням наших інтелек­туальних здібностей, так як

літаки й автомобілі збільшу­ють наші фізичні можливості. Можливо, штучний інтелект допоможе нам знайти ліки від старості і продовжити життя до нескінченності. Можливо, ми скопіюємо нашу свідомість у комп'ютери й будемо вічно жити всередині них як комп'ютерні програми. А мо­же, комп'ютери ополчаться на людство і нас знищать", — го­вориться в статті.

Всі ці теорії співпадають у тому, що людство перетво­риться до невпізнання. "У цієї метаморфози є назва — сингулярність", — зауважує ав­тор. Сингулярність здається сюжетом з наукової фантас­тики, але фантастична не більше, ніж прогноз погоди: "це серйозна гіпотеза про майбутнє життя на Землі".

Три роки тому за участю компанії Google був створе­ний Університет сингулярності, де аспіранти й менед­жери можуть прослухати міждисциплінарні курси. Як­що сингулярність дійсно

відбудеться, вона стане най­важливішою подією в історії людства після появи мови.

Власне, ще в 1965 році бри­танський математик І. Дж. Гуд сформулював подібну кон­цепцію — описав так званий вибух інтелекту. Згідно з Гу- дом, якщо людина винайде перший штучний надінтелект, той почне конструювати ще розумніші машини, котрі на­багато перевершують розу­мовий потенціал людини. .

На думку Курцвайля, 2029- го року комп'ютери набли­зяться за інтелектуальним рівнем до людини. Як вважає вчений, у 2045 році відбу­деться сингулярність: обсяг штучного інтелекту в один мільярд разів перевищить об­сяг людського інтелекту сьо­годні.

Лев Гроссмен у своїй статті зазначає, що в минулому 2010 році пройшла конференція Singularity Summit, головна те­ма якої — штучний інтелект, але розглядався також стрімкий прогрес генетики та

нанотехнологій. У саміті взяли участь молекулярні біологи, фахівець з медицини катаст­роф, експерт з когнітивних здібностей сірих папуг та ілюзіоніст Джеймс Ренді. З гостями бесідував андроїд.

"Якщо не рахувати штучно­го інтелекту, найбільш обго­ворюваною темою на саміті 2010 року було продовження життя", — пише автор, пояс­нюючи, що для сингуляріанців смерть і старість — проблеми складні, але врешті-решт розв'язувані.

Автор статті також наводить ряд прикладів досліджень й експериментів, під час яких вченим вдалося перемогти ракові клітини й зупинити роз­виток смертельного захворю­вання.

"Біологічні компоненти можна порівняти за їхньою дією з електронними схема­ми, але їх своєрідність — у ко­лосальній кількості різних станів, у які біологічні компо­ненти можуть переходити". Завдяки цьому в живих сис­тем є майже нескінченна по­тужність до зберігання інфор­мації про минуле і майбутнє та унікальна здатність готува­тися до майбутнього, розтлу­мачив Курцвайль.

Навіть якщо повірити у мож­ливість сингулярності, питан­ня не вичерпуються: якою бу­де геополітика й соціоекономіка, хто буде розподіляти права на безсмертя, встанов­лювати межі між розумним і нерозумним життям? Чи не втратимо ми сенс життя, на­ближаючись до безсмертя, всевідання й усемогутності?

Курцвайль визнає, що ризик є: ми не знаємо, як вчинить високорозвинений штучний інтелект — можливо, він не за­хоче конкурувати з людьми за ресурси. Одне із завдань Singularity Institute — гаранту­вати, що штучний інтелект бу­де налаштований доброзич­ливо.

У той же час Курцвайль вва­жає, що спроби відтягнути на­ступ сингулярності шляхом заборони технологій не тільки марні, але також аморальні й, можливо, небезпечні: вчених просто заженуть в підпілля, і зі створенням захисних ме­ханізмів виникнуть проблеми.

Прогнози Курцвайля — да­леко не найзухваліші, зазна­чає видання. Нейрофізіолог Генрі Маркрем з 2005 року намагається створити вірту­альну копію мозку ссавця. На цю мить йому вдалося про­дублювати так звану неокортикальну колонку мозку щура, що складається приблизно з 10 тис. нейронів. Маркрем стверджує, що через 10 років змусить працювати цілий віртуальний мозок людини.

У майбутньому, яким його бачить Курцвайль, біо- та на- нотехнології дадуть нам мож­ливість на молекулярному рівні змінювати свої тіла й на­вколишній світ, як нам зама­неться, зазначає журнал. Людський геном зробиться просто однією з комп'ютер­них програм, що підлягають тестуванню та оптимізації, а при необхідності — пере­робці. Люди будуть вмирати, лише якщо самі того захо­чуть. Ми зможемо вселитися в тіла безсмертних роботів і вирушити на край всесвіту. "Через кілька століть людсь­кий розум перебудує і напов­нить собою всю матерію всесвіту. Таке, вважає Курцвайль, наше призначення як біологічного виду", — пише автор.

На погляд журналу, багато рис сингулярності здаються не такими вже й неймовірни­ми: 5 років тому люди не ко­ристувалися Facebook і "ай- фонами". "Хіба не можливо уявити, що ми перемістимо "айфони" з рук у мозок?" — запитує видання. В Аф­ганістані вже воюють більш як 2 тис. роботів, а супер­комп'ютер "Ватсон" приймає участь у телевікторині Jeopardy!

"Сингуляріанство заснова­не на ідеї, що зміни реальні й людство вирішує власну до­лю, а історія — не просто послідовність подій", — підсу­мовує автор.

За матеріалами: Time, переклад: InoPressa

 

 

 

 

* ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ *

 

Про оголошення вакансій для виборів академіків Академії наук вищої школи України

Президія АН ВШ України ухвалила

оголосити вакансії для виборів дійсних членів (академіків) АН ВШ України за відділеннями:

Відділення аграрне. 3 Відділення біології та хімії. 2 Відділення економіки. 1 Відділення загальнотехнічне. 1

Відділення системного аналізу та інформатики 1 Відділення історії, філософії та українознавства 2 Відділення математики. 1 Відділення металургії. 1 Відділення наук про Землю. 1 Відділення педагогіки і психології. 1 Відділення фізики та астрономії. 2

Відділення філології, мистецтвознавства та масової комунікації. 3 Відділення фундаментальних проблем медицини. 3 Відділення .політології, соціології та права. 2

У відповідності до Статуту АН ВШ України, академіками обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у вищих навчальних закладах (у т.ч. за сумісництвом), доктори наук, професори, котрі створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

Для участі у виборах академіків кандидати подають на адресу Академії (01135, Київ, вул.Ісаакяна, 18, Президія АН ВШ України) особисту заяву, заповнений листок з обліку кадрів (з обов'язковим зазначенням робочої та домашньої адрес, телефонів, електронної адреси), автобіографію, повний список наукових праць, копії диплома доктора наук та, в разі наявності, атестата професора, представлення та листи- рекомендації від учених рад ВНЗ та наукових установ, регіональних відділень та окремих академіків АН ВШ України, 3 фотографії розміром 3х4 см. Копія заяви, автобіографії та списку наукових праць (у форматі .doc файлів) надсилається на електронну адресу Академії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Термін подання документів - до 25 березня 2011 року.

Довідки за телефонами 236-02-39, 050-416-70-25.

 

 

 

* КОНФЕРЕНЦІЇ *

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПІДВОЛОЧИСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ І. ФРАНКА

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

"ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ"

27-28 квітня 2011 року

м. Тернопіль (смт. Підволочиськ) Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбудеться в Підволочиській гімназії ім. І. Франка за адресою: Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, вул. П. Мстислава, 54.

На конференції передбачається робота секцій.

СЕКЦІЯ 1. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СУПРОВІД ОБДАРОВАНОСТІ

Керівник секції - В. О. Киричук, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу проектування розвитку обдарованості ІОД НАПН України. Основні тематичні напрями роботи секції:

Проектування розвитку обдарованої особистості та підтримка обдарованості.

Здоров'язберігаючі технології розвитку обдарованої особистості. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей на різних вікових етапах розвитку.

СЕКЦІЯ 2. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Керівник секції - В. І. Уруський, заступник директора ТОКІППО з наукової роботи.

СЕКЦІЯ 3. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ

Керівник секції - Іван Марчук, народний художник України, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка.

СЕКЦІЯ 4. РОЛЬ СІМ'Ї ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ

Керівник секції - О. Т. Папіровська, директор Підволочиської гімназії ім. І. Франка. Для участі у конференції слід надіслати:

1.          Заявку на участь установленого зразка в електронному варіанті (додаток 1), підписувати наприклад: Ivanov_z.doc.

2.          Статті, тези конференції загальним обсягом 6-12 сторінок (додаток 2), підписувати наприклад: Ivanov_st.doc.

Заїзд та реєстрація учасників: 27 квітня 2011 р. з 9.00 до 10.00 Відкриття конференції: 27 квітня 2011 р. об 10.00

За матеріалами конференції планується підготовка та видання збірника наукових праць (до початку конференції). Заявка на участь (див. Додаток № 1) приймається до 11 квітня 2011 року.

Статті надсилати (див. Додаток 2) на адресу Оргкомітету конференції та електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду до 3 квітня 2010 р. з поміткою у темі листа: Конференція. Тернопіль

Організаційний внесок (матеріали конференції, сертифікат учасника, відвідування музею-садиби Леся Курбаса) - 100 грн.

АДРЕСИ ОРГКОМІТЕТУ

Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Салютна, 11а, м. Київ, 03190

Телефони для довідок: (380 44) 422-55-11, 422-55-20, факс: 400-98-69

Контактна особа: Наталія Вадимівна Лук'янчук

моб. тел. 067 282 01 38 (Київ-Стар);

099 289 14 37 (МТС)

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної освіти, вул.

Кривоноса, 7 А, м. Тернопіль

Телефони для довідок: (0352) 43-57-83

Контактна особа: Жанетта Іванівна Ханзель

моб. тел. 095 529 78 18

Проїзд і проживання за рахунок відряджаючої сторони. Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 20 квітня 2011 р.

Проживання можливе у готелі "Тернопіль", вул. Замкова, 14. Їхати маршрутним таксі № 3, 16 від залізничного вокзалу до зупинки "Школа 6",

або тролейбусом № 5.

Вартість проживання у номерах: люкс (2-м) - 650 грн., напівлюкс (2-м) - 490 грн., двокімнатний номер (2-й) - 398 грн., одномісний - 375 грн., двомісний - 450 грн. або 380 грн., одномісний - 300 грн.

Служба бронювання готелю тел. 0352 52 43 97 Можливе проживання у гуртожитку, вартість проживання 35-50 грн.

ПОШТОВА АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ТИЖНЕВИКА «ОСВІТА»

01054, КИЇВ-54, вул. Тургенєвська, 8-14, оф. 312.

Адреса електронної пошти редакції:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Факсові повідомлення надсилайте за номером: 517-45-69.

По четвергах у приміщенні Київського Будинку вчителя, кімн.27, приймає відвідувачів заступник голови Всеукраїнського педагогічного товариства ім.Гр.Ващенка, головний редактор нашого тижневика О.С.Коновалелко.

По понеділках і середах ведуть прийом редактори відділів нашого видання за адресою: вул. Тургенєвська, 8-14, кімн. 312.

Головний редактор Ольга КОНОВАЛЕНКО

ТЕЛЕФОНИ

Головного редактора тел./факс — 486-46-46; 517-45-69 творчого об'єднання «Галузь», творчого об'єднання «Собор», творчого об'єднання «Економіка» — 221-02-96 творчого об'єднання «Регіон» — 235-60-74

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. Редакція не рецензує і не повертає матеріалів. За достовірність фактів і цифр, відповідність їх вказаним джерелам відповідальність несе автор.

Номер зверстано в комп'ютерному центрі тижневика «ОСВІТА».

Тижневик віддруковано у видавництві «ІНТЕРЕКСПРЕСДРУК»

Реєстраційне свідоцтво: серія ВК № 2408 від 14.11.1996 р.

Тираж у лютому 13240.          Зам.

Тижневик виходить щосереди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Останнє оновлення на Середа, 30 березня 2011, 15:36
 

Додати коментар


Захисний код
ОновитиWeb-Craft.com.uaСоздание сайта